Verander jij de wereld?

Morgen is het Hemelvaartsdag. Dat betekent dat nu ongeveer 2000 jaar geleden Jezus de discipelen voorbereidde op het feit dat Hij naar zijn Vader zou gaan. Het werk van Jezus was op dat moment klaar en de discipelen mochten 2000 jaar geleden verder gaan met het werk wat Jezus begonnen was. Jezus zorgde ervoor dat we recht tegenover God kunnen staan en dat we eeuwig leven mogen hebben.

De discipelen gingen niet zomaar op weg; ze kregen een opdracht van Jezus mee. Hij zei het volgende: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen”. (Mattheüs 25:18b t/m 20). Dit was niet zomaar een opdracht. De discipelen kregen de opdracht om alles wat zij van Jezus geleerd hadden door te geven en om aan alle volken te vertellen dat Jezus zelf leeft! Hij stierf voor elke zonde en Hij wil de straf van de zonde op zich nemen. Dit was de boodschap waarmee de discipelen uitgingen over de wereld en velen volgenden hen en verkondigden het in de wereld.

Nadat ze vervuld waren met de Heilige Geest, gingen de discipelen op weg en deden hun opdracht. Ze vertelden van Jezus, doopten de mensen die dit geloofden en stichten in elke plaats een gemeente. Vanuit die gemeentes werden er mensen uitgezonden om van Jezus te vertellen. Zo ging de boodschap van Jezus als een olievlek de wereld over. De mensen deden dat en vertrouwden hierbij op God. Ze vertrouwden erop dat Hij door hen heen zou spreken door Zijn Heilige Geest. Ze gingen als team te werk, net als in het bekende verhaal over David en Goliath. Het leger stond klaar om te strijden, maar ze durfden niet. David durfde het wel. Hij wist hoe hij beren kon doden en wist hoe goed hij met zijn slinger overweg kon. Hij doodde de reus Goliath en het leger stond als team klaar om de landgenoten van Goliath te verjagen. Zo ging het ook met de discipelen. Ze waren als team ervan overtuigd dat ze met het vertellen over Jezus de wereld zouden kunnen veranderen. Niet alleen een klein gedeelte van de wereld, maar samen konden ze héél de wereld aan.

Toen je een keuze voor Jezus hebt gemaakt, is deze olievlek ook bij jou beland. Je ouders, vriend(in) of iemand anders heeft je over Jezus verteld en je hebt dat aangenomen. Dit is het moment waarop je de olievlek verder mag verspreiden! En nu is het moment aangebroken waarop je deel mag worden van het team van Jezus en je mag vertellen over het verlossende werk van Jezus. Hiermee kan je je bijdrage leveren om de wereld te veranderen.

Wil jij onderdeel zijn van dat team? Geloof je er in dat je de wereld kan veranderen?

Goede week, Gods zegen,

Adriaan

Reacties

  1. Absoluut! Wat zo belangrijk voor ons als christenen is, is om goed te beseffen wie wij in Jezus zijn en wat wij daardoor teweeg kunnen brengen! Leg de handen op de zieken en ze zullen genezen worden, bevrijd hen van geesten, hij die in jou is is meer dan die in de wereld is, wij zijn meer dan overwinnaars, al die zaken zijn zo belangrijk om te beseffen.

    Als wij in die overwinning gaan staan en echt erop uitgaan zoals de discipelen deden zoals goed te zien is in Handelingen, dan komt het helemaal goed 😀

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *