Kracht van het kruis stopt niet!

Afgelopen weekend hebben we het sterven van Jezus herdacht en de opstanding van Jezus gevierd. In de weken daarvoor stond ik tijdens mij blogs stil bij de kracht van het kruis. Deze kracht is niet uitgewerkt en vanuit die kracht mag je nu nog steeds uitstappen in geloof!

Voordat Jezus naar de hemel ging, gaf Hij ons, zijn discipelen, de volgende opdracht: “En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend” (Marcus 16 vers 15). Jezus geeft ons een opdracht om het goede nieuws bekend te maken. Dit nieuws is dat je eeuwig leven ontvangt als je in Jezus gelooft. Hierbij gaf Jezus aan wat de mensen die geloven te wachten staat: Hij zei: “Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld” (Marcus 16 vers 16). Jezus zei dat wie gelooft vrij van veroordeling is en eeuwig zal leven. Dit is mogelijk doordat Jezus stierf aan het kruis. Als je verteld over Jezus aan de mensen in je omgeving kan je er voor zorgen iemand eeuwig leven ontvangt. Je kan namelijk iemand helpen om stappen te zetten richting een eeuwig leven samen met God.

De opdracht die Jezus gaf, bracht ook kracht met zich mee en de kracht van het kruis is nog niet uitgewerkt. Jezus zei het volgende: “Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’” (Marcus 16 vers 17 en 18). We mogen samen met Jezus de autoriteit nemen en uitstappen. We mogen bidden voor bevrijding van de duistere machten waar we mee te maken hebben in deze wereld. We mogen ons uitstrekken naar de gaven van de Geest en de middelen die God ons daarvoor geeft. En mocht je op zendingspad voor de Heer zijn en daarbij een dodelijke slang tegen komen, zal het gif op jou geen invloed hebben. Dit houdt dus niet in dat je in een Nederlands bos een adder moet gaan zoeken om je te laten bijten omdat dit in de Bijbel staat. Ik denk dat dit bedoeld is voor situaties waarin je op zendingspad bent. Tenslotte geeft God de opdracht om in geloof zieken de handen op te leggen en ze zullen genezen. Houd wel in je achterhoofd: als de persoon niet geneest, dan ligt het niet aan jou. Het kan zo zijn dat God een ander plan heeft.

Wil je uitstappen in geloof, vertellen van Jezus en in Zijn autoriteit de opdracht vervullen die Hij geeft?

Gods zegen!

Adriaan

Like deze blog!


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Andere blogs

  If you give a litle love..

  Afgelopen week kwam ik een filmpje tegen wat op Facebook meerdere malen opdook bij christenen en niet christenen. De bijbeltekst die aan...

  Verander jij de wereld?

  Morgen is het Hemelvaartsdag. Dat betekent dat nu ongeveer 2000 jaar geleden Jezus de discipelen voorbereidde op het feit dat Hij naar...

  The Gospel In Five Minutes

  In de afgelopen week hebben we pasen gevierd. Ik kan je in deze blog het evangelie vertellen en je zult er wellicht...