Wat is liefde?

Onlangs sprak ik met een jongeman over het onderwerp; ‘wat is liefde?’ Misschien heb je wel een niet-christelijke vriend of vriendin. Of een niet-christelijke buurman/ vrouw. We willen als christen Gods liefde uitstralen aan deze mensen, niet waar? Je groet hem dagelijks, maakt een praatje met hem en /of drinkt een colaatje met hem. Hij zal waarschijnlijk als jullie elkaar wat beter kennen denken; Tjonge, christenen zijn toch niet zo eigenaardig. Wat een aardige christen is hij.

Jij denkt hem lief te hebben door dagelijks een praatje met hem te maken en een vriendschap met hem op te bouwen. Maar nooit vertel je over de hel. Over het verlossingsplan, over een leven met Jezus en over het eeuwige leven, de hemel.

Wanneer je op een zinkend cruiseschip zit met je niet-christelijke vriend wat stellen die vriendelijke begroetingen al die jaren dan nog voor? Het gezellig een colaatje drinken, een ‘mooie’ vriendschap? Echte liefde is eeuwig leven, en Jezus Christus heeft zijn leven gegeven voor ons. Hij is aan het kruis gestorven om onze zonden en ziekten te dragen, een grotere liefde bestaat er niet. Zijn striemen schenkt ons vergeving. Wij weten dat een ieder die Jezus aanneemt als persoonlijke Verlosser zal worden gered. Als we dan praten over liefde, wat stellen al die aardige begroetingen e.d. nog voor bij de liefde van het eeuwig leven. Vertel je vriend over de hel, het verlossingsplan, over een leven met Jezus Christus, over het eeuwig leven, etc.

Jij bent misschien al gered, je zult eeuwig leven hebben. Je zult een fantastisch vredig eeuwig leven tegemoet gaan met Christus Jezus. Wat een liefde! Acht jij de toekomst van deze niet-christelijke vriend hoger dan je eigen hachje? Want je vriend je misschien uitlachen, misschien vindt hij je maar een heilig boontje? Een angstzaaier? Als jij echt houdt van je vriend, vriendin etc., dan vertel je hem over het eeuwig leven, over eeuwige liefde, over Jezus Christus. Dat is pas echte liefde.
Schaam je niet om je vriend een keer te vertellen over Jezus Christus, Wees niet bang, trots, laks om het evangelie te verkondigen.

Even terugkomend op dat cruiseschip hé. Als jullie allebei waren gestorven op dat schip en je vriend zat in de hel. Zal hij dan opgewekt terug denken aan de momenten dat hij met jou op een terras een colaatje zat te drinken, de momenten dat jij hem zo vriendelijk begroette? Ik geloof er niets van. Hij zal het je natuurlijk kwalijk nemen dat jij hem Nooit hebt verteld over hoe hij kon worden gered. Vol onbegrip denkt hij terug aan al jullie ontmoetingen. Waarom heb je mij nooit verteld over hemel en hel? Jij was toch christen? Jij had het mij toch een keertje kunnen vertellen?

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Johannes 15:13

Jezus Christus heeft aan het kruis zijn leven gegeven voor ons allen, ook voor jouw niet-christelijke vriend. Ga jij hem dit geweldige nieuws vertellen? Hoe liefdevol, na aanleiding van Johannes 15:13 ben jij wanneer jij hem niet vertelt over het eeuwig leven, over eeuwige liefde?

Zou je vriend wanneer hij door een ongeluk in de hel beland je vriendelijke begroetingen, je gezellige praatjes nog aanzien voor liefde? Hij zal zich afvragen waar jouw werkelijke liefde voor hem al die tijd is gebleven. Waarom je hem nooit heb gewezen op de hel, het verlossingsplan, over een leven met Jezus over het eeuwig leven.

Wordt wakker,

Rob

Reacties

 1. Wat nog erger is…., is dat de meeste christelijk kerken niet uit God zijn.. de smalle weg is echt heeeel smal… en weinigen vinden deze. ca 99% zoekt zich leraars naar eigen begeerte, en wenden hun gehoor af van de waarheid…

  wat is het ware evangelie?… Het wordt gebracht door hen die God zond op ZIJN voorwaarden… zie lukas 9 en 10… uitgaan zonder buidel (geld) en male. dus echt met niets… anno 2013 kan dat nog steeds…

  Handelingen 1 laat zien, dat alleen prediken (wat 99% doet…) NIET mag… want.. er wordt een metgezel gezocht voor de ene prediker die nu alleen is.. immers Judas is dood.
  Als hij alleen mocht prediken, had dat boek niet hoeven beginnen met deze bevestiging van oa Lukas 9 en 10.
  Twee aan twee zonder 1 cent.

  Ik ken honderden van zulke predikers en zij zijn alle zeer oprecht en nederig en zachtmoedig… wat een verademing na alle valse predikers, sommige EcHT lijkend… als een engel des lichts..

  Het gros trapt erin…. ze WILLEN het zelf, want ze laten zich niet leren door Jezus… willen toch iets anders, en ja, dan kies je valse leraren…

  Bid… ajb…

 2. Kernvraag hierbij lijkt mij: wanneer word je geacht een tekst letterlijk en wanneer symbolisch te nemen?

  Wie kan daar iets zinnigs over zeggen? šŸ˜‰

 3. Nodoubt.
  De 2de dood is idd de poel des vuurs (symbolisch).
  Maar ik geloof dat dit gebeurd is 70 na Christus. Toen het Joodse volk geoordeeld werd. Waar scheiding kwam tussen de schapen en de bokken. Ik weet dat ik nu wel een hoop kritiek op me hals haal. Ik geloof dat Jezus in het jaar 70 terug kwam en Zijn rijk kwam met Hem. Ik kan hier een goede onderbouwing van geven. Als Jezus al zo vaak zegt dat in die tijd Zijn wederkomst zou zijn. Dan moeten wij aan nemen dat het zo is. Of wij het nou begrijpen of niet, dat doet er niet toe. Aller eerst moeten we kijken wat Jezus zelf zegt, ook de apostelen zeggen dat zij toen in de eindtijd leefde en dat Jezus heel snel terug zou komen. Bij Zijn komst kwam Hij met glorie en met oordeel. Jeruzalem is vernietigd, de stad is omsingeld geweest zoals Jezus zei, de tempel is vernietigd.

  Ik zal 1 tekst geven om aan te tonen dat ik niet zomaar wat vertel. Matt 10:23 Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israƫls niet geƫindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.
  Als je geloofd dat de wederkomst nog moet komen heb je dus een probleem zie je? zie je de apostelen nog steeds rond rennen in Israƫl? Nee, omdat Jezus weder gekomen is. Het was een geestelijke komst. Ook hier heb ik wel onderbouwing voor. Tot zo ver. P.S ik ben benieuwd naar jullie reacties.

 4. Joodse volk, ik kan daar beter van maken de afvallige Joden.

 5. Voor wie het wil horen. Ik ga onderbouwing van uit de bijbel geven dat Jezus is wedergekomen als je dat goed vind :P.

 6. Dat kan nog even duren moet ik dan nog wel zeggen.

 7. Ja lang niet alles kun je gelijk letterlijk begrijpen.

  Over de 2e dood:

  “6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.”

  “Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 13 De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15 Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.” Openb.20

  Dit spreekt wel voor zich dacht ik. De tweede dood is de definitieve dood. Heeft voor zover ik dat kan nagaan niet alleen of direct met Joden te maken.

 8. Nou helemaal symbolisch ook niet. Maar er zit een diepe betekenis in. ik denk dat de 1ste dood de doop is. en de 2de dood het oordeel over de joden.
  Maar wat ik gewoon wilde uitleggen is dat je niet alles heel letterlijk kan nemen. Wat veel christenen dus wel doen helaas.

 9. @Joshua,

  “Ik ben blij dat je echt je standpunten op zij durft te zetten.”

  Wat bedoel je hiermee? Standpunten opzij gezet? Welke dan?
  Als je bedoeld de standpunten die ik meende te hebben gebaseerd op de traditie… ja daar heb ik er scheepsladingen vol van opzij gezet.

  “En dan nog 1 ding, in MaleĆ”chi 4:1 word ook over een oven gesproken, en als je dat allemaal letterlijk moet nemen, ik weet niet hoe een dag kan branden als een oven, of een dag ze in vlam zetten. Het is zinnebeeld. Dit soort joodse taal, gebruikte de profeten ook.”

  Ja en Jezus gebruikte ook veel beeldspraak. Het is IsraĆ«lische taal trouwens, geen Joodse. Nogal een groot verschil. Het is beeldspraak en kan niet volkomen letterlijk genomen worden maar dat maakt het vuur (in wat voor vorm dan ook) niet minder erg lijkt me. Er wordt niet voor niets deze beeldspraak gebruikt. Het kaf zal verbrand worden bij Jezus terugkomst. Niet de kerk wordt ‘weggenomen’ of ‘opgenomen’ maar het kaf, het onkruid, de satanskinderen zullen verbrand worden en weggenomen worden.

  Als de hel, zoals vaak in fictie wordt geschetst, ook een Bijbels feit zou zijn, dan zou het waarheid zijn die een ongelovige ook zou moeten weten. Maar aangezien zo’n hel alleen bestaat in de verbeelding van mensen met veel fantasie en weinig liefde voor Bijbelse waarheid hoeven we hier niet-Christenen niet over te vertellen. Wat niet in de Bijbel geleerd wordt hoeft natuurlijk ook niet aan ongelovigen verteld te worden. Een Bijbelse beschrijving van ‘de dood’ – een staat van on-bewustzijn, wachtend op het laatste oordeel is wat we WEL kunnen vertellen.

  Opmerkelijk is natuurlijk dat vrijwel iedereen, dus ook alle niet-Christenen, WEL de ‘brandende hel’ kennen uit de films en boeken. Bizar he, ze hebben een vals beeld van Gods karakter gekregen zonder dat ze ooit zelf de Bijbel bestudeerd hebben.

  ps: ik geloof trouwens absoluut niet in een alverzoeningsleer o.i.d. de tweede dood is volgens mij absoluut NIET symbolisch. En de eerste dood natuurlijk ook niet. Er komt een opwekking, een opstanding van de doden. Dan komt er het oordeel, en dan de letterlijke tweede dood voor diegenen die niet aan het eeuwige leven deel zullen hebben.

 10. Nodoubt precies ja. De vuilnis stortplaats buiten Jeruzalem. Natuurlijk zou hier een diepere betekenis achter kunnen zitten.

  ‘Over een eeuwige hel waar mensen branden…. kan ik niet zo in de Bijbel vinden bij nader onderzoek.’ Precies, mooi dat je er toch dieper over onderzoekt.

  Ik kan je nog een paar dingen zeggen, wat je er mee doet moet jij weten: de 1ste en 2de dood: is symbolische taal, probeer niet teveel van de zinnebeelden letterlijk te nemen. Ander stel ik voor om die bijl te pakken en je hand af te slaan als die jou tot zonde begeerd.

  Verder merk ik in je reacties wat verandering. Ik ben blij dat je echt je standpunten op zij durft te zetten.
  Ik zeg nu niet dat je niet meer in de hel moet geloven hoor. Ik persoonlijk geloof niet in de hel, maar in toorn/oordeel van God. En ik geloof zeker niet die aan elkaar geprate praatjes van hoe het daar zal zijn. Dat staat nergens in de bijbel, je zei het al het zijn onder meer tradities. En dan nog 1 ding, in MaleƔchi 4:1 word ook over een oven gesproken, en als je dat allemaal letterlijk moet nemen, ik weet niet hoe een dag kan branden als een oven, of een dag ze in vlam zetten. Het is zinnebeeld. Dit soort joodse taal, gebruikte de profeten ook. Net zo als hemel en aarde zullen vergaan, is niet letterlijk. Als dat wel zo is dan zou de hemel een aarde al meerde malen vernietigd zijn. Onder andere kunnen we dat ook lezen in Jeremia. Tot zo ver.

  P.S je kan het beste niet praten over een hel met een ongelovige, daar moeten ze niets van hebben. Als ze eenmaal ervaren wie Jezus is. En aangeraakt worden, dan zullen ze Jezus wel aan nemen.

 11. Over een eeuwige hel waar mensen branden…. kan ik niet zo in de Bijbel vinden bij nader onderzoek. Wel een referentie van Jezus naar Jes 66 over het gehenna. Een stortplaats vol maden en vuur om het vuilnis inclusief lichamen van misdadigers te verbranden. Het vuur brande altijd door het continue aanvoeren van vuilnis. En de wormen leefden daar ook continue, terend op de lichamen en het andere vuilnis.

  Het eeuwige vuur, of onuitblusbare vuur is dan ook bedoeld om het definitieve aan te duiden. Er is een einde. Een echte stopzetting van het leven, geen herkansing. Maar het duid niet op een altijddurende eeuwige straf voor zondaren voor zover ik het kan zien.

  De uitzondering hierop ken ik alleen in openbaringen waar over een eeuwige poel des vuurs wordt gesproken voor de satan en het beest en de valse profeet.

  Waar in de Bijbel vaak met ‘hel’ is vertaald. Kan vaak beter ‘het graf’ of ‘de dood’ gezegd worden. Dan maken de zinnen opeens wel een logisch geheel.

  Het graf, de hel wordt dan beschreven in Job en door David en door vele vele vele anderen incl. Jezus als een toestand ZONDER BEWUSTZIJN, een slaap, waar men wacht op het laatste oordeel. Iedereen gaat weer opgewekt worden, maar sommigen ten leven en anderen tot de tweede eeuwige dood. Maar zelfs dit is m.i. nog geen altijddurende pijniging in vuur. Dat klopt niet met het karakter van God en andere aanwijzingen.

  De leer van HEL en HEMEL waar je gelijk naar je dood naar toe zou gaan is afkomstig van de katholieke traditie. Mensen bang maken met de hel, ze zo kunnen indoctrineren en beheersen en ze aflaten verkopen en Gods woord verkrachten en dus het karakter van God veranderen.

  Maar de straf op zonde is niet ‘de eeuwigdurende brandende hel’ maar de eeuwige dood. Dus als je Jezus wil verkondigen aan mensen hoef je helemaal NIET over zo’n hel te beginnen m.i. – vertel ze dat ze eeuwig kunnen leven als ze Jezus Christus gehoorzamen! De waarheid zal ons vrijmaken.

 12. Hallo Jan Paul, goede uitleg, je bemoedigt mij. Wel is het zo dat ikzelf al moeite heb om op de smalle weg te blijven, laat staan dat ik dat aan een ander moet gaan uitleggen. Als ik over onze Heiland vertel, ben ik daar ook wel eerlijk over (tenminste dat probeer ik), ik bedoel dus om op de smalle weg te blijven.
  Geniet van het mooie weer morgen!
  Groetjes Jacqueline

 13. Hoi Jacqueline, toevallig dat je dat zegt want ik zat net de hele dag over die smalle weg na te denken. Dat is zo’n centraal gegeven. Je hebt er eigenlijk 2 geloof ik: een algemene en een persoonlijke of individuele. Ik bid altijd: (…), bepaal mijn toekomst, maak mij mijn weg bekend, de weg die mij via het kruis leidt naar het eeuwige leven.
  Er is m.i. nl. geen weg naar het eeuwige leven buiten het kruis om, zoals ook zit in de uitdrukking: zonder kruis geen kroon.
  Maar de kruisen waar ik voor kom te staan zijn niet dezelfde als die waar anderen voor komen te staan. Vaak wel, nog vaker niet denk ik. Als je nooit bent gaan roken bv. zul je ook niet het kruis tegenkomen van stoppen met roken, om maar iets te noemen. Als je van nature geen last hebt van woede en drift, zul je in dat opzicht je leven niet hoeven te verliezen om het te kunnen behouden. Als je totaal niet om geld geeft, zul je niet hoeven te sterven aan je geldzucht. Als je niet dominant bent, zul je je heerszucht niet hoeven te versterven.
  Zo zal elk mens op zoek moeten gaan naar zijn eigen smalle weg waarop hij zijn leven verliest om het te kunnen behouden en dat leven verliezen bestaat dus in de persoonlijke kruisen die voor jou, mij alleen gelden op basis van de individuele struikelblokken in de relatie met God van je oude natuur.
  Het is een eenzame weg met God naar de diepte en de grondige kennis van je oude zelf om die af te kunnen leggen zodat God je kan bekleden met de nieuwe mens: Zichzelf, de nieuwe Adam of Eva, Christus, in wie man noch vrouw is maar Geest.
  Overigens praat ik ook niet zo graag tegen anderen over de smalle weg. Je moet mensen wel heel erg goed kennen om hen te kunnen coachen bij het zoeken van hun smalle weg, dat is voor mij te moeilijk. En ze moeten ook zelf aangeven dat te willen uiteraard, daar begint het al mee. Ongevraagd moet je je helemaal niet bemoeien geloof ik. Een van de grootste problemen vind ik in dit verband: hoe voorkom je dat je je verheft of dat je de indruk wekt je meer, beter te voelen dan de ander die nog in duisternis wandelt in jouw ogen? Want als je die indruk wekt kun je het meteen wel schudden verder. Nergens zijn mensen zo allergisch voor als voor het vingertje. En terecht wel. Of in elk geval: begrijpelijk.
  Ik wil wel graag genieten van het mooie weer, maar eigenlijk denk ik een beetje: het deugt niet. Dat klimaat, snap je, dat is bezig op tilt te gaan. Maar ja, door er niet van te genieten kan ik dat ook niet verhelpen. Dus toch maar genieten dan, dank je. Eensgelijks.

  Groeten, Jan Paul

 14. Hoi Jan Paul, deze uitleg heb ik weer opgeslagen bij mijn favoriete documenten in Word, om nog een keer na te lezen want er staan goede dingen in. Maar het mooie weer van vandaag hoort volgens mij bij het voorjaar hoor ;). Whatever geniet ervan!
  Groetjes Jacqueline

 15. Zeker is dat het niet mogelijk is de Kruisiging en het Werk van Jezus uit te leggen zonder de hel erbij te betrekken.

  Mischien moet je het dan geen hel noemen. Het woord hel staat tegenwoordig voor een plek waar mensen tot in den eeuwigheid gebbqt worden omdat ze niet geluisterd hebben. Ik weet niet niet wat de hel is maar ik denk niet dat het een grote bbq is. Volgens mij is de hel het tegenovergestelde van de hemel. In de hel zijn mensen volmaakt hoogmoedig en denken ze volmaakt niet aan een ander. De mens is daar zo met zichzelf ingenomen dat er voor God geen plek is. Misschien stuurde God hem er heen maar ik denk dat God hem zijn leven lang geprobeerd heeft over te halen om er niet heen te gaan maar hij wou het toch, hij koos voor een leven zonder God. En dat is schijnbaar hel want de mens is daar simpelweg niet voor gemaakt.

 16. Hallo Jasper, een jaar of 20 geleden zat ik eens bij iemand in de kamer die door chronisch alcoholmisbruik ernstige psychotische verschijnselen had. Hij dronk al weken achtereen en gooide het glaswerk tegen de muur tegenover zijn 3sits-bank kapot. Dan liep hij door het glas heen op blote voeten naar zijn koelkast om zich opnieuw een alcoholische versnapering te halen oftewel een goudgele kouwe kletser. Op zeker moment begon hij in paniek te raken. Hij zei tegen mij: ruik je dat? Ik rook niets. Hij was erg bang en zei: er moet iets in de fik staan op het gas ofzo, ik ruik een sterke brandlucht. Ik ging kijken, om hem gerust te stellen, niets. Toen werd hij ineens zeer onrustig en bewegelijk alsof hij aangevallen werd. Hij zei: ik sta in brand. Zijn paniek nam nog toe, ik werd er zelf zeer door aangeraakt en verbijsterd.
  Hij zei letterlijk, terwijl hij zich overal op het lichaam begon te slaan en kloppen: ik voel dat er vuur stroomt door mijn aderen, ik sta helemaal in brand. Hij brulde het uit op zijn bank.
  Dit is me altijd bijgebleven, hoe het verder ging weet ik niet eens meer, hij zal op zeker moment wel weer tot rust gekomen zijn of hij heeft een of andere pil genomen.
  Dit is niet het enige geval van het geestelijk waarnemen van een sterke brandlucht en grote hitte. Er zijn getuigenissen over mensen op hun sterfbed die eenzelfde ervaring doormaakten. Ook Mary K. Baxter zegt dat de zintuigen in de hel of in het hiernamaals, dus ook in de hemel, nog veel scherper werken dan in het gewone leven.
  Wat tenvolle de hel is weet ik niet, Jasper.
  Wat we kunnen weten is dat hij afgrijselijk moet zijn. En eeuwigdurend. Wat ik mis in jouw definitie is het lijden. In de hel wordt verschrikkelijk geleden. De worm die niet sterft: wroeging, smart, mateloos en onoplosbaar verdriet, de zekerheid, het besef: dit komt nooit, nooit meer goed, tot in eeuwigheid niet. Ik heb mijn bestemming als mens gemist, geschapen en geroepen als kroon der schepping, om te dienen en te beminnen, werd ik een walg voor God en mijn naaste door mijn egoĆÆsme en verdorvenheid. Schuld. Het tandengeknars en het geween. Het gevloek. Toch ook bijbels is: weg van Mij, naar het eeuwige vuur. Denk aan het kaf en het onkruid en het onblusbare vuur. (asbestos in het Gr., asbest) Ook wel: de buitenste duisternis, dus tegenover het binnenste Licht dat God is. The Inner light.
  Kun je je enigszins voorstellen wat het voor jezelf betekent als je in een driftbui de vrouw van wie je zielsveel houdt, maar die je bij een of andere ruzie niet onmiddellijk gelijk geeft, onbedoeld de hersens inslaat? Wat doe je ook jezelf aan, waartoe veroordeel je jezelf, je raakt dat nooit, nooit meer kwijt. Ik wil daar niet heen, naar de hel dus. Diep- en diepongelukkig zijn, afgesneden van elk licht, elke hoop, elke vreugde, elke troost en dat voor altijd, neen, niets voor mij.
  Ben je wel eens ontroostbaar geweest? Ik wel: toen mijn vader stierf in mei ’81. Eigenaardig genoeg dezelfde dag als de aanslag op de paus. Maar mijn ontroostbaarheid is over gegaan. Als ik in mei de kastanjes zie bloeien, denk ik aan hem die mij het leven gaf op aarde, de Lutherse dominee.
  In de hel gaat je ontroostbaarheid niet over.
  Verder kunnen we weten van de hel dat ook God de hel zo verschrikkelijk vindt, dat Hij Jezus, Zijn enige Zoon, of Godzelf in de ene, zondenloze God-mens opgeofferd heeft om ons er uit te houden. Ik dank vaak voor het simpele feit dat ik na Christus geboren ben en Hem mag kennen, MAG. Genade, ook dat.
  Als je dan goed kijkt naar de verschrikkelijkheid der kruisiging, kun je daar ook iets uit afleiden aangaande de verschrikkelijkheid van de hel, want daar zit een bepaald evenwicht in natuurlijk. Kijk naar de kruisiging en begrijp wat de zonde doet met je en wat de hel moet zijn. Begrijp dat de zonde het enige en eigenlijke kwaad is. De zonde is de oorzaak van de tijdelijke dood van God aan het kruis, maar als wij de zonde niet afleggen zal hij de oorzaak zijn van de eeuwige dood van God in onszelf. Dat is de hel.
  Alle reden in elk geval om voort te snellen op de Smalle Weg in het voetspoor van Hem die zegt van Zichzelf: Ik ben de goede Herder, wie Mij volgt komt met absolute zekerheid in de hemel. Dan moet dit inderdaad de man zijn die we nodig hebben. Jezus is zijn naam. Hij leidt ons uit het labyrinth van zonde en dood. Hij alleen. (Hand.4:12)
  Zeker is hoogmoed een hele harde in ons die we moeten bestrijden en volkomen afleggen. Het is nederig in de hemel waar wij weer helemaal zullen zijn als de kinderen, onthecht, klein, vrij, blij. Zo zijn we ook geweest natuurlijk.
  Inderdaad heb je gelijk dat God onverdroten, voortdurend pogingen doet om elke ziel te bereiken en tot Zich te trekken in Zijn overgrote liefde voor de zielen. Maar het is net als met je ogen: als je gefixeerd bent op iets in de verte, worden andere dingen dichterbij je onscherp, wazig. God is altijd dichtbij, in ons zelfs, maar wij mensen focussen liever op andere zaken, genot, vergankelijke dingen die in feite verder weg van ons staan omdat ze niets bijdragen tot onze redding. Maar door al dat gefocus zien wij God niet vlakbij ons, ja in ons. Als je steeds uit het zijraam van je auto kijkt, gaat het niet goed met het besturen, daar heb je het. Of als je in de verte zit te turen naar het begin van de file kun je ineens een kop-staartbotsing te pakken hebben. Kijk dichtbij. Brokken.
  Zo maakt de ziel ook brokken die niet genoeg naar God kijkt maar naar de tijdelijke en vergankelijke verleidingen.

  Groeten JP

 17. Goedemorgen Rob,

  firt off all het is een mooi stuk.
  wat ik wel graag kwijt wil is dat ik persoonlijk ervaar dat door mijn geloof ik op een bepaalde manier schijn. ik ervaar dat ongelovigen eerder openstaan voor christus als ze zien wat het doet met een christen dat zich erg volhardt in het geloof.

  dus een colaatje drinken kan en luisteren. op gegeven moment krijg je echt wel de kans om te vertellen wat jezus inhoudt en wat voor verandering hij in jouw leven maakt.

  de kunst is om de boodschap op een begrijpelijke manier over te brengen en daar gaan veel de fout in. be relaxed en let the spirit do the rest.

  groetjes kim

 18. Hallo Rob en Jacqueline, waarschijnlijk zitten we hier allemaal mee.
  Om de blijde boodschap te kunnen brengen van genezing en redding moet je de mensen eerst vertellen dat ze ongered, zondig en ziek zijn, dat is vervelend en moeilijk.
  Het drukt danig de pret van het vrij en blij zonder gewetensbezwaren, ja onbekommerd wandelen op de brede weg. Dat willen ze helemaal niet horen. Je komt hun plezier bederven. Net hadden we met elkaar afgesproken dat prostitutie een eerzaam beroep is met een vakbond, arbeidsvoorwaarden en alles, net echt, zoals alle andere nette beroepen en nu kom jij ineens weer vertellen dat het toch zonde is en dat de klandizie toch niet precies zo in- en inkeurig is als iemand die bij de fysiotherapeut loopt voor zijn zere rug. Wegwezen!
  En je moet ze gaan zeggen dat het ware en eeuwige leven in vrede ligt aan het eind van een hele smalle weg, maar ze wandelen juist heel prettig op een brede. Ze willen het helemaal niet weten vaak. Dit is het probleem toch?
  Over de hel beginnen is inderdaad buitengewoon lastig, vooral ook omdat je het tegen iemand anders hebt. Ik bedoel: je meent iets te kunnen zeggen over een anders moraal en geestelijke toestand, je raakt aan het geweten van de ander en je wilt er aan veranderen. Dus je zegt dat het niet goed is.
  Stel dat ik ga roepen: Jezus redt. Dan volgt onmiddellijk de vraag: waarvan? De hel. Het valt niet te ontkennen. Maar het is bijna niet onder woorden te brengen zonder meteen afstand te creƫren tussen de toehoorder en jezelf.
  Jezus intussen deed er niet geheimzinnig over: als uw rechterhand u tot zonde verleidt…, als uw ene oog u tot zonde verleidt… enz. Hij maakt direct onomwonden duidelijk dat er niets ergers bestaat dan zondigen en dat de hel daarmee verbonden is. Bergrede.
  Ik bevestig slechts het probleem, ik weet geen oplossing.
  Mijn enige antwoord is eigenlijk altijd: zorg ervoor dat God al je vermogens heeft overgenomen, dan zal Hij de weg gaan met jouw leven en weten hoe dat allemaal moet, want God is geniaal en kent de juiste benadering en aanpak. Hij weet ook wie je wel en niet kunt benaderen, wie wel en niet ontvankelijk zijn.
  Verder zou ik het niet weten. Zeker is dat het niet mogelijk is de Kruisiging en het Werk van Jezus uit te leggen zonder de hel erbij te betrekken.
  Als de hel niet bestond en bestaat had de Vader wel in de hof van Getsemane tegen Jezus gezegd: deze drinkbeker aan je voorbij laten gaan? Natuurlijk jongen, geen enkel probleem.
  Je hoeft helemaal geen straf te dragen voor de zondaars, want die straf bestaat helemaal niet. Maar zo was en is het dus niet.

  Groeten en zegen, Jan Paul

 19. Hey Rob, voor mij is dit een mooi maar moeilijk stukje wat je heb geschreven. Ik vind het moeilijk om te getuigen van mijn geloof. Als het moment zich voordoet , probeer ik vaak wel het evangelie te delen en soms ontstaan er goede gesprekken en dan hoop ik dat ik het goede nieuws gezaaid heb. Echter als mensen er niet open voor staan of onverschillig zijn, moet ik dan aandringen? Ik wil niemand het evangelie door de strot douwen. Over de hel praten vind ik helemaal moeilijk, ik weet niet wat mensen allemaal hebben meegemaakt, misschien raak ik wel een heel gevoelig punt bij hen. Wat betreft de hel ben ik dus heel voorzichtig en terughoudend om daarover te praten, om heel eerlijk te zijn: ik durf daar niet over te praten. Ik geloof zelf vooral in voorbede, God kan volgens mij veel voorbereidend werk doen in iemands hart zodat het evangelie daarna ingang zal vinden. Wat ik wel prettiger vind is evangeliseren samen met andere Christenen zoals jij doet op de DTS. Misschien heb je voor mij nog goede raad hoe ik wat vrijmoediger kan worden in het verkondigen van het goede nieuws? Ik wens je Gods zegen toe,

  Groetjes Jacqueline

 20. Wauw! Mooi stukje, het houdt me wel bezig… Ik ben aan het bedenken hoe ik daar persoonlijk vorm aan kan geven, wat mijn manier is… Nogmaals bedankt voor het plaatsen van dit stukje!

 21. Hij heeft zijn naam veranderd en is niet meer actief op de site lijkt me.

  Ik ben zelf vooral benieuwd naar het EEUWIGE vrederijk van Jezus Christus eigenlijk šŸ™‚

 22. ik ben nieuwsgierig naar je studie. er word natuurlijk al een hele lange tijd geroepen hij komt spoedig.

  ik ben vooral benieuwd naar het 1000 jarig vrederijk en de ‘korte’ tijd die het beest is losgelaten.

  succes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *