“Want ik schaam mij niet voor het evangelie”

Zoals sommigen van jullie weten ben ik gestopt met mijn hbo- opleiding. De laatste maanden heb ik veel nagedacht over een mogelijk discipelschap training school. Voornamelijk op mijn werk bij TNT maar ook mensen die ik eenmalig sprak op andere plaatsen wilde ik niet vertellen van mijn plannen om eventueel een Bijbelschool te gaan doen.

De Bijbel is duidelijk over evangelisatie.. Onderstaande Bijbelteksten zijn een duidelijke les voor mij geweest. Ik zal mijn gedachten moeten vernieuwen (Rom 12:2) en mijn trots en schaamte moeten verliezen. Ik wil je ook aanmoedigen het filmpje (9.52 minuten) te bekijken. Veel zegen allemaal. Groetjes Rob

Wanneer zij vroegen wat ik komend jaar wilde gaan doen, wilde ik dat niet direct ‘verklappen’. Ik wilde niet direct laten weten dat ik christen was, liever zag ik dat ze door mijn ‘doen en laten’ zagen dat ik christen was, herkenbaar misschien? Dat was een betere tactiek hield ik mijzelf voor.

Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26 Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” Lucas 13: 22-27

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Johannes 14:12-13

Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Marcus 16: 17-18

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Filippenzen 4:19

Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Marcus 11:24

Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Johannes 16:23

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Rom 1:16

Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 2 Tim 1:8

Jezus zegt: Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Lukas 9:26

Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Lukas 9:23-24

Een reactie is altijd welkom, schroom niet πŸ™‚

P.s.: Heb je nog geen account – maak er een aan – en ontdek de voordelen.

Reacties

 1. Heerlijk om over de Heer te spreken: Nu de komst van de Heer aanstaande is (2 Petrus 3:1-16) komt het er op aan ons het evangelie niet te schamen omdat het een kracht Gods is tot behoud, eerst voor de Jood maar ook voor de Griek, wij dus! (Romeinen 1:16) En dat deze dingen waar en zeker zijn betuigt ons de Heilige Geest. Vaak noem ik Hem de Liefste hier op aarde omdat Hij in alle waarheid leidt en het uit de Vader en de Zoon neemt. Laten we beseffen wat een heerlijk leven wij hebben in het geloof in onze Vader, Hij is er altijd.
  Op mijn blogs: abernie.blogspot.com kunt u meer lezen over de Heer die wij liefhebben en eren. Zegen voor een ieder hier op deze site en voor de gebedsbroeders die via deze mooie site hun Heer en ons broeders en zusters willen dienen.

 2. Wat mooi dat Van der Staaij niet schuwt om de naam van God en naastenliefde te noemen tijdens de Algemene beschouwingen. πŸ™‚

 3. I love Todd White.

  Todd White is een toffe vent.
  Heey Cindy, wicca poe das heftig.
  Ik weet hoeveel wicca kan aan richten, het is gewoon hekserij.
  Maar ben je er ook diep in geweest?
  Heb je nog last van mensen waar je je bij aangsloten hebt?
  Beetje persoonlijke vraag misschien, maar heb je pastorale hulp gehad, of heeft God je er zelf mee geholpen?

  Veel sterkte en Gods zegen toegewenst Cindy.

 4. Ik begin nog maar net opnieuw in het geloof,ben van huis uit altijd al katholiek geweest maar heb er heel lang niks meer mee gedaan heb zelfs een tijdje mezelf afgekeerd gehad van het katholiek zijn door bij de wicca aan te sluiten.Dit alles was omdat ik heel erg zocht vooral zocht naar rust in mezelf vanwege mijn psychische problemen.Nu ik langzaam aan weer met god bezig ga probeer ik me daar ook rustig aan mee naar buiten toe te uitten.Maar ik ben bang voor weerstand zoals mensen dat kunnen uitten naar godsdiensten toe maar ook naar culturen en noem maar op toe.Ik sta nog niet zo stabiel in mn schoenen heb nog hele diepe dalen en dan is het moeilijk om zelf al met geloof bezig te zijn en er je weg in te vinden laat staan dat je het al helemaal uitstraalt en uitdraagd naar de buitenwereld toe.Maar ik heb de stap naar de kerk in ons dorp weer gezet en ik ga ook in retraite bij een abdij voor enkele dagen.Ik heb behoorlijk wat op papier gezet wat ik daar met de broeders wil bespreken.Dus ik ben er wel steeds meer mee bezig.

 5. Ik wil je nog iets meegeven over ’t filmpje wat hier staat. Ik was nogal enthousiast over dit filmpje en plaatste ‘m op mijn pagina. Het vriendinnetje van mijn dochter was over de vloer, aan de computer en toen liet ik ze dit filmpje zien. Zij ook enthousiast (13 + 14 jaar). Sinds een aantal jaren was ze ineens allergies geworden en daardoor telkens snotterig en niezen als ze bij ons was omdat wij een kat hebben. We waren zo enthousiast dat wij hetzelfde hebben gedaan met natuurlijk het Wonderbaarlijke resultaat dat de Lieve schat nu al 2X lang bij ons was zonder allergische verschijnselen te hoeven ondervinden.
  God is Goed. Halleluja!!!

 6. Veel Zegen Rob! Jezus houdt van je! Je bent een kind van God. Deanne

 7. Over het filmpje: ik ben niet zo’n wonderenman. Ik zie wel dat het bestaat en ik geloof er ook absoluut in, maar ik leg de accenten anders. God heeft aan Jezus die macht gegeven om Zijn woorden kracht bij te zetten. Het ging dus om die woorden, dat wil zeggen: om onze ziel en de redding daarvan, zoals Hij ook het Woord is dat vlees geworden is om ons in (het eeuwige) leven te houden. De wonderen en tekenen zijn geen doel op zichzelf. Ze betekenen: Ik (Jezus) kom werkelijk van God en Ik spreek en treed op namens God. Ook in de tijd van Jezus werd trouwens niet iedereen erdoor overtuigd, anders was hij nooit gekruisigd natuurlijk. Dus ook vandaag zal niet iedereen overtuigd worden, ook al zouden de verzamelde gebedsbroeders morgen een waterwandeling op het Haringvliet plegen. (bel me even, want ik wil dat wel zien!) Ik vind deze prediker overigens niet agressief. Hij zal wel integer zijn en werkelijk uit God, waarom niet. Ik kijk graag naar Moeder Teresa die de krottenwijken van Calcutta introk om in de goot stervende mensen op te rapen en een waardige dood te geven in een van haar huizen. Of naar Damiaan de Veuster, de priester van Molokai die melaats werd met de melaatsen, zoals God voor ons mens werd met de mensen. Niet dat ik wat tegen deze man heb, ik vind alles prachtig dat werkelijk van God komt.

 8. Goede morgen, zeer gewaardeerde medechristenen. Uit deze site moet haast wel een enorme evangelisatiegolf voortkomen. Je ziet een soort voorspel, een soort koorts ontstaan, er ontstaat iets als een heilige wedijver die gedragen wordt door hetzelfde verlangen van velen. God is duidelijk heel actief bezig met vele zielen tegelijk om die naar Zich toe te trekken en toe te rusten. Zou het te maken hebben met de Eindtijd? (retorische vraag)
  Rob, ik schaam mij nooit om te zeggen dat ik christen ben, ik zeg dat graag en met overtuiging. Ik voel me bevoorrecht eigenlijk en wou maar dat iedereen de vrede en vreugde van het geloof kende, de totale verlangenloosheid ervan ook, omdat het alles in zich bevat dat vrede en vervulling geeft. Toch heb ik in bepaalde omstandigheden ook terughoudendheid. Gisteren zat ik in het restaurant van IKEA met een groot bord eten voor mijn kanis en dacht ik: bidden of niet? Ik heb wel wat gebeden, maar niet zichtbaar. Is dit toch schaamte? Ik weet het niet. Ik ken ook mensen die wel gewoon publiekelijk bidden in een restaurant en zich gedragen alsof ze alleen zijn. Is dat beter? Ook op een verjaardag bid ik niet als ik eet en iedereen naar de keuken loopt om zijn eigen bord op te scheppen, maar ook daar zag ik laatst een paar mensen die dat wel degelijk deden. Hoe doe jij dat?

  Groetjes, zegen JP

 9. Wonderlijk, de verbanden die in mijn hoofd gemaakt worden ;). (of komt het door de nazit bij de toneelvereniging en het late tijdstip?).

  Momenteel ben ik de essay aan het lezen die Kluun schreef in het kader van de maand van de spiritualiteit, namelijk het boekje ‘God is gek’, met als ondertitel ‘de dictatuur van het atheΓ―sme’.

  Ongeveer op de helft van het boekje schrijft Kluun: “In Nederland is het, buiten de dorpen waar nog steeds niet op zondag gevoetbald wordt, gemakkelijker om toe te geven dat je homoseksueel bent dan dat je in God gelooft”. πŸ˜‰

  Nu durf ik die vergelijking wel te betwijfelen, maar toevalligerwijs schreef ik zelf in een forumdiscussie over geloof en homoseksualiteit (en het wederzijdse wantrouwen hier en daar): “Zien gelovigen niet in een gevoel en vanuit geschriften bewaarheid dat hun overtuiging de juiste is? En zien homo’s vanuit hun gevoel en de wetenschappelijke aanwijzingen vanuit hersenonderzoek en de hormoonhuishouding niet een bewijs van hun bestaan?”.

  Delen jullie mijn overeenkomstige gevoel? Of ligt het echt aan de nazit??

  Slaap lekker! πŸ˜‰

 10. He Rob,

  Ik zie uit naar je eerste evangelisatie avontuur πŸ™‚
  Je wilt net zo te werk gaan als in het filmpje?
  Of hoe zie je het voor je?

 11. Beste Rob,

  Ik vind het nog steeds een verstandige manier van doen dat je een tijd niet spreekt over je plannen totdat je de zekerheid hebt dat je zeker weet wat God van je wil.

  De vorm die in de film te zien is, heeft zeker zijn waarde, en er wordt zeker een groep mensen mee bereikt maar er spreekt uit zijn houding een vorm van agressieviteit uit waarvan ik me afvraag of dat hier in Nederland zal aanslaan, ik voor mij heb er grote vraagtekens bij.

  Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen;
  Paulus was de grootste Evangelist, hij heeft in verschillende landen het Evangelie gepredikt, maar ook was hij van huis uit een starre farizeer hij wist wat het betekende lands wijs lands eer, en zocht de vorm die bij de omstandigheden paste.

  Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Rom 1:16

  Paulus wist dat de reddende boodschap van het Evangelie alleen dan kans had om in iemands hart aan te slaan als juist dat eerste moment cultureel herkenbaar zou zijn, zodat God in iemands hart aan het werk kon gaan.
  Nee hij schaamde zich niet voor het Evangelie, maar hij paste wel de vorm van zijn predeking aan, juist omdat hij wilde dat zowel Jood, Griek slaaf of vrije de boodschap zou verstaan.

  Ik schroom niet om te reageren, omdat ik vind dat je te kostbaar bent in Gods ogen om zomaar een vorm te navolgen. Een DTS zou een mogelijkheid zijn om te ontdekken wat jouw vorm is, en hoe jij je gaven en talenten het best kunt gebruiken tot Gods eer. Ook Paulus had volgens mij een leerschool van 3 jaar voordat hij aan zijn eerste zendingsreis begon.

  Groetjes,
  en Gods leiding hierin toegewenst,
  Kees.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *