SEKS

Vorige week schreef ik dat God de bedenker van het huwelijk is. In Genesis 2:24 staat: “Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.” Ook schreef ik dat als een man en een vrouw gemeenschap hebben, zij één zullen zijn, net als in het huwelijk. Deze week wil ik ingaan op dit laatste punt. Wat nu als je ooit seks hebt gehad en deze relatie inmiddels weer uit is?

In de Bijbel wordt vaak geschreven dat ontucht niet goed is; ontucht is ongeoorloofde seks. Voor God is ongeoorloofde seks: seks wat niet binnen het huwelijk plaats vindt (Hebreeën 13:4). Bij ongeoorloofde seks wordt je ook samen met die persoon één lichaam. In 1 Korintiërs 6 vers 16 staat dat als je een hoer bezoekt, je ook één met haar wordt. In feite neem je tijdens het hebben van seks elkaars geestelijke last over. Deze geestelijke last kan er voor zorgen dat je je nooit los van deze persoon voelt en er ook nooit los van zal zijn. Ook zal je iedereen met wie je later seks hebt deze last overdragen.

Ik schrijf hierboven moeilijke en grote gevolgen van iets wat op het eerste gezicht klein lijkt. Ik zie seks voor het huwelijk als zonde; het is iets waar Jezus voor stierf. Jezus heeft aan het kruis elke zonde gedragen (behalve de zonde tegen de Heilige Geest, Matteüs 12,31). Jezus zegt over zonde in Johannes 8 vers 11: “Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer”. Als je oprecht je zonde beleidt mag je weten dat die zonde aan het kruis door Jezus gedragen is. Zo mag je denk ik ook aan God vragen, als je ongeoorloofde seks hebt gehad: “God zie mij als maagd (iemand die geen geslachtsgemeenschap heeft gehad).”

In Genesis 5 vers 13 staat: “Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn”. God wil ons bevrijden van alle lasten van het leven. God wil ons ook bevrijden van de last die we na seks van iemand over hebben genomen. Hij wil deze banden verbreken. In Lucas 4 vers 18 en 19 staat over Jezus: “De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.” Hier staat heel duidelijk dat Jezus banden wil verbeken en vrijheid wil geven. Zijn juk is licht (Matteüs 11:30).

Je mag met alles voor Gods troon komen: Hij zal bevrijding geven!

Gods zegen,

Adriaan

Reacties

 1. Bedankt voor jullie reacties,
  @Joost, je hebt gelijk. Het oordeel is aan God alleen. In de bijbel staat ook dat we ons niet mogen verschuilen achter de genade van Christhus. God vergeeft zonde, wel zegt hij zondig morgen niet nogmaals. Hier doen wij God alleen maar pijn mee. Dit zegt niet dat als we weer zondigen dat we niet weer bij God mogen komen, Zijn genade is immens groot!
  @Johannes, God wil ons zeker de zelfbeheersing en geduld geven.
  Zegen!
  Adriaan

 2. @ Johannes, bedankt! Het is de Heer die de inspiratie en de woorden voor de blogs geeft.
  @ NMulder, bedankt, mooi dat je geen voorstander bent.
  In Hebree├źn 13:4 staat dat het echtelijke bed zuiver moet blijven. Ik wil hiermee zeggen dat alles wat er buiten het ‘echtelijke bed’ gebeurd, niet zuiver is en dus ongeoorloofd. Ongeoorloofde seks wordt als ontucht beschreven en daarmee een zonde.
  Deze tekst is gaat ook over het huwelijk, mocht een man of vrouw die getrouwd is vreemd gaan en met een ander het bed deelt. In deze situatie is er ook sprake van ongeoorloofde seks.
  Bij een langdurige relatie is dit wat mij betreft het zelfde, ook in situatie waarin een stel verlooft is. God heeft seks bestemd voor binnen het huwelijk, God is hierin helder. Ik kan genoeg redenen bedenken dat als je een langdurige relatie hebt of bijna gaat trouwen wel seks zou mogen hebben. Alleen denk ik dat je je dan inlaat met een halve leugen, een halve leugen is geen waarheid en dus niet God. De satan gaat te werk met halve leugens en daarom denk ik dat we er heel erg mee op moeten passen.

  Gods zegen!

  Adriaan

 3. Mooi stukje hoor! Ten eerste wil ik even zeggen dat ik geen voorstander ben van seks voor het huwelijk. Ik vroeg me echter wel af hoe je uit Hebree├źn 13:4 haalt dat seks buiten het huwelijk zonde is. Het gaat naar mijn idee meer over het huwelijk zuiver houden, dus wanneer man en vrouw al getrouwd zijn. Wat denk jij?

  4 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.

  Ben benieuwd wat je motivatie is en of je nog andere redenen hebt waarom je seks voor het huwelijk, maar bijvoorbeeld in een langdurige relatie als zonde bestempelt.

  Groetjes!

 4. Adriaan, respect man! scherp neergezet, en tegelijkertijd zoveel ruimte. Zegen broeder

 5. @ Joost, op dit punt heb je gelijk, oordeelt niet opdat je niet geoordeeld wordt. Toch vergelijkt de bijbel het huwelijk met een heilig verbond. Een man zal zijn vader en moeder verlaten en met haar tot een vlees zijn (lichaam delen) zo is het lichaam van de man (binnen het huwelijk) niet meer van de man maar van de vrouw, en omgekeerd. efeze 5. Bovendien vergelijkt Jezus de relatie tussen Hem en ons (zijn gemeente) met het huwelijk, deze relatie is exclusief. Deze heilige liefdesband heeft alles te maken met geven, niets met nemen. Sexualiteit is dan ook niet op jezelf gericht maar op de ander! Verder staat er ook dat het beter is te trouwen dan te branden van intieme verlangens. en ja Jezus genade (vergeving is oneindig groot) echter ons verlangen zou moeten zijn een heilig leven. Zelfbeheersing en geduld zijn hierin ook vruchten van de Geest…

 6. Je beoordeelt wel erg snel en veroordeelt daardoor ook snel. Het echtelijk bed zuiver houden, betekent m.i. niet meer, dan dat je moet zorgen, dat het echtelijk bed voor de mensen is die daar thuis horen. Het zegt m.i. niets over wat mensen erbuiten doen. Jezus van Nazareth vergeeft en vergeeft zeventig maal zeventig keer. En wat doen wij? Wij hebben nog geen eens het geduld te schrijven in het zand als er een oordeel wordt gevraagd! Nee, hij, hij, of zij, zij! Ik oordeel en veroordeel! Is dat wat God wil?

  Laat Hij ons in zijn genade opnemen!
  Joost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *