Gij zijt het licht der wereld

Het licht is gekomen naar de aarde.  Jezus kwam naar de aarde om aan het kruis te sterven voor onze zonden. Jezus is ook weer opgestaan en teruggekeerd naar de Hemel, naar zijn Hemelse vader. Maar Jezus is nog steeds in ons hart, door de uitstorting van de Heilige Geest is zijn glorie over ons gekomen. Zijn glorie is beschikbaar voor allen die Jezus Christus aanvaarden in hun hart.

Jezus kwam naar de aarde om het goede nieuws te verkondigen, om mensen te genezen en te bevrijden en om genade te brengen, door middel van het kruis. Hij stief voor al onze zonden en droeg alle duisternis aan het kruis.

Jesaja 60:2 Duisternis bedenkt de aarde en donkerte de naties

Misschien vraag jij je ook wel eens af hoe het kan dat een enorm licht onder de mensheid is gekomen, en dat toch de duisternis voor een groot gedeelte de aarde bedekt.

Duizenden mensen in je omgeving gaan blind door het leven. Ze hebben geen hoop en geen licht. Jezus is gekomen en heeft de weg vrijgemaakt voor de heerlijkheid van God. Hoe is het toch mogelijk dat er nog zoveel duisternis om ons heen is? Is het niet genoeg wat Jezus gedaan heeft?

Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Johannes 1:9-11 (NBG)

Jezus is gekomen, maar is door velen niet erkend en herkend. In de eerste plaats niet door Zijn eigen volk, maar ook nog niet door zoveel anderen die Hij ook liefheeft. Daarom klinkt een uitnodiging van God naar jou en mij. Sta op!! En schitter!! Laat het Licht zien:

Jesaja 60:1 Sta op en schitter, je licht is gekomen over jou schijnt de luister van de Heer.

Mijns inziens kunnen we alleen schitteren als we Jezus verkondigen en Hem laten zien door ons leven heen. Ben jij een licht? Ben ik een licht? Brengen wij licht in al die duistere omstandigheden  om je heen, die wij zien veraf en dichtbij? Brengen jij en ik licht in het duistere hart van die man in onze straat? Door Gods liefde worden wij als het goed is in beweging gezet..

Wat houdt je tegen om te schitteren, als een fonkelend licht?
God de Vader heeft gezegd nadat Hij de mens had geschapen: heers over de aarde. Die woorden heeft Hij nog nooit terug genomen. Hij zegt nu als het ware: schitter voor Mij op deze aarde. Laat heel de aarde vervuld worden met mijn Glorie. Dat is geen vraag, maar een opdracht voor ons.

Ben jij het licht in de wereld ? (je omgeving) Wat houdt je tegen om een fonkelende ster te zijn?

Reacties

  1. Iets wat je tegen kan houden zijn leugens van satan, die je zegt dat je toch nergens voor deugd. Waardoor je je talent gaat begraven.

  2. Juist Hendrikk

  3. Deze site heeft iets heel fris. Het daagt ook uit door te verwijzen naar de wereld waar we in wonen. Ik zal vaker kijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *