Een man ging naar de kapper…

Ik las vandaag een stukje op een hyves-pagina. Ik vond het zelf een bijzondere blog omdat het op een leuke manier vertelt dat God wel degelijk bestaat. Helaas is het me niet gelukt om de auteur van deze blog op te sporen, toch heb ik bij deze besloten dat hij de gastblogger is voor vandaag. We zien uit naar jullie reacties op zijn/ haar blog.

Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Ze begonnen te discussiëren en spraken over vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel bestaat.

De kapper zei: “kijk, ik geloof niet dat God bestaat.”
“Waarom zeg je zoiets”? vroeg de man.

“Nou, iemand hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien dat
dat God niet bestaat. Als God echt bestaat, zouden daar dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte kinderen zijn? Nee, als Hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde. Ik kan me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan.

De man was even stil maar zei verder niets.

De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een oude man op straat met een heel lang haar en ongetrimde baard. De man ging onmiddellijk weer terug naar de kapperszaak en zei tegen de kapper: “KAPPERS BESTAAN NIET!”

“Maar ik ben toch een kapper en ik sta hier vlak voor je,” antwoordde de kapper. “NEE!” Schreeuwde de cliënt. “Kapper bestaan gewoon niet. Als zij echt bestonden, zouden er geen mensen meer rond lopen met lang haar en ongetrimde baarden op de wereld.”

De kapper antwoordde: “Ach, wij kappers bestaan zeker wel. Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons komen.”

“Exact!” ging de man verder. “Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker wel. Het zijn juist de mensen die niet naar Hem gaan en Hem niet opzoeken. En daarom is er zoveel ellende op de aarde.

Groeten Adriaan

Like deze blog!


Reacties

 1. Ik denk dat God een kracht is.En dat het onmogelijk kan zijn dat Jezus God’s Zoon is.
  God heeft geen zonen.God heeft kinderen.
  Dat zijn wij.Als de wereld ondergaat of niet,als
  er mensen zijn die een slecht leven hebben geleden………………..Iedereen is èven

 2. @Merrie

  Geloof je in de Bijbel als het Woord van God? Want de Bijbel schrijft vele dingen over Jezus en toont ons ook wat Jezus zelf allemaal voor gezaghebbende woorden sprak. Een van die woorden is: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ (Joh. 14:6)

  Sterker nog. Als Jezus niet Gods Zoon zou zijn, dan was Hij de grootste mafkees ooit, want Hij werd (o.a.) gekruisigd vanwege Zijn bewering Gods Zoon te zijn, maar toch stond Hij dit toe en hield Hij vol Gods Zoon te zijn. Da’s nogal volhardend voor iemand die niet Gods Zoon is…

  Ook bij de doop van Jezus door Johannes de Doper zien we dat God de Vader vanuit de hemel spreekt en zegt: ‘Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ (Matt.3:16-17) of Lucas 3: 21-22 waar staat: ‘Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

  Er is meer dan voldoende bewijs in de Bijbel te vinden waarmee wordt aangetoond dat Jezus (a) bestaan heeft (een meer historische geschriften bevestigen dat) en (b) dat Jezus Gods Zoon was.

  Als je meer bewijzen wilt hebben lees dan eens ‘Brieven van een scepticus’ van G.A. Boyd. Niet heel makkelijk, maar zeker de moeite waard!

  Gods wijsheid en zegen toegewenst!

 3. Ik zie dat je een vurige christen bent.Jij bent Christen,er zijn Joden er zijn Islamieten,er zijn Hindoes,Er zijn Boedihissten(of hoe je dat ook schrijft!).En je hebt niet kerkelijke.Niet Islamieten.
  Niet Joden.Niet Hindoes.Niet Boedhissten.

  Het best onspronkelijk verhaal die ik geloof is:God is een kracht.Iedereen op de wereld zijn zijn kinderen.En de Messias(Jezus).
  Was de zoon van de Zon.Of hij was de Zon.

  Ik geloof dat er een Jezus geweest is.Maar ik geloof meer in dat verhaal.En mijn favoriet profeet die voor Jezus was was Elia.Nog meer bewijzen van dat ieder Religie een ander verhaal heeft?Jij zei het Katholieke verhaal.
  Maar pas op!Dat betekent niet dat het oorspronkelijk is.Al is wat bekend,het hoeft niet waar te zijn.Ik ben half-Atheism.Kwarthalf Protestant.En het meeste Moslim.En ik haat het meeste Heiligen-Verering.God heeft profeten gestuurt voor het woord van God.Ik heb niets tegen de Heiligen.Alvast ik ben jarig op de feestdag van Maria Magdalena.

  Goedendag!

 4. Beste Noah, mogelijk heeft God mensen gemaakt omdat Hij gekend wilde worden door Zijn schepping. Hij kan natuurlijk niet anders handelen dan uit liefde, dat is geen beperking, maar juist Zijn Macht. Dus Hij schiep alles uit liefde, maar Hij wilde wederliefde in kennis. De kosmos is Zijn werk, maar de kosmos heeft geen kennis. Een steen kent God niet, de maan ook niet, water ook niet, voor zover ik weet of me voor kan stellen dan. In ons, die levende kosmos van de kosmos zijn, heeft God de mogelijkheid geschapen gekend te worden en bemind. Via en in ons kent de kosmos zijn Maker. Ik vermoed verder dat dieren God ook wel kennen, maar ze kunnen dat niet communiceren zoals wij, zoals ik dat nu doe. Dieren hebben geen zonde, dus waarschijnlijk leven ze in een permanente geestelijke ervaring van God, maar ze beseffen het niet op menselijke wijze en ze delen het niet met elkaar. God moest of wilde de stap naar de mens maken om helemaal, ten volle gekend te zijn dus. Dat de zonde daar tussendoor is gekomen is eigenlijk van een andere orde. Waarschijnlijk leeft ook het zeer jonge en ongeboren kind in een permanente godservaring, omdat het immers persoonlijk nog nooit gezondigd heeft. De aanvangsharmonie is nog niet verstoord. Dat komt later en dan herinnert de opgroeiende mens zich niets meer van die eerste fase. Dit is trouwens ook veelzeggend met het oog op abortus. Wat kapot gemaakt wordt is nog heilig, nog helemaal gaaf en in vereniging met God vanaf de conceptie. Illustratief in dit verband is een recente post van pastoor Andy Penne van Bergeijk. Even zoeken, dan vind je die wel. Hij beschrijft iets dat eigenlijk bewijst dat het zeer jonge kind weet heeft van God.

 5. Beste Noah, in je zelfde stukje van 29 juni 2008 zeg je: wat is verloren gaan voor jullie, wanneer er dan niets meer is, lijkt me dat geen probleem, zelfs beter dan eeuwig voortleven.
  Dit is heel belangrijk. Als mensen zitten te filosoferen over wat de ‘beste’ manier is om zelfmoord te plegen, hoor je dingen als: je neemt slaappillen en een fles whiskey en je gaat zo weg, je merkt er helemaal niets van. Dit soort valse inzichten worden zonder meer ingegeven door de duivel, die het voorstelt alsof we na onze dood in een niets terecht komen. En in een niets lijd je ook niet. Dus dan is er geen hel. Je kunt dan zeggen dat het Offer dat Christus gebracht heeft ook zinloos is, geen offer. Als er geen straf bestaat, hoefde Hij die ook niet over te nemen, als wij geen relatiebreuk met de Vader hebben, hoefde Hij ons ook niet met Hem te verzoenen en is er geen reden om Hem eeuwig dankbaar te zijn en te loven en te prijzen als de Goddelijke Verlosser. Zo is het dus allemaal niet. Ik moet oppassen dat ik niet te wijdlopig en lang word, dus ik probeer me te beperken. Zowel hemel als hel zijn eeuwig. Bij het sterven ervaren we dat de tijd tot stilstand komt en dat is niets anders dan dat we in een eeuwig bewustzijn blijven voor altijd. Het bewuste dooft uit, het onderbewuste wordt het eeuwig bewuste. Maar welk? Het helse of het hemelse? Daar draait alles dus om. Daarom is het evangelie veel belangrijker dan alles wat op aarde aan geweldigs te bedenken is. Als je eenmaal verloren bent, ervaar je de eeuwige smart, de eeuwige pijn, de eeuwige wroeging, de eeuwige foltering. Snap je wat Jezus gedaan heeft, snapt iemand het eigenlijk? Hij heeft ons daarvoor behoed. Dat was zijn streven. Dus even terug naar je vraag: neen, het is zeker niet beter, want het gaat niet voorbij, de hel gaat nooit meer voorbij en dat besef je terwijl je doodgaat en er is geen terugweg meer. Voor eeuwig verloren betekent: een eeuwigdurend besef: ik zal tot in de eeuwen der eeuwen diep- en diepongelukkig zijn en verschrikkelijk lijden en het is allemaal mijn eigen schuld, want ik wilde zondigen. Hoe kan ik iemand aan zijn verstand brengen dat er maar 1 ding belangrijk is op deze bloed- en verderfplaneet? nl. Jezus volgen om aan dat verschrikkelijke zelfgekozen lot te ontkomen? En laat niemand mij fundamentalist noemen of betichten van bangmakerij. Dit is het evangelie. De smalle ofwel de brede weg, het huis op de rots Christus ofwel het huis op het zand, hemel of hel. En allebei voor eeuwig.

 6. @ noah

  Er staat in de bijbel dat iedereen kan zien dat God bestaat.
  Het is aan jou de keus of je dat gelooft of niet.
  Anders als je dat niet gelooft zit er niet veel voor je op, maar waarom zou jij je zelf zo druk maken om andere mensen???
  “Een blinde kan een blinde niet leiden”.

 7. En alle bosnegertjes in diep donker Afrika die inmiddels dood zijn en tijdens hun leven nooit van een andere god dan de regengod hebben gehoord, zijn zij ook allemaal ‘verloren’??

 8. @ Ruben

  God maakt nog geen einde aan de wereld, totdat Hij overal bekend is gemaakt. In de Bijbel staat dat Hij dan terug zal komen. Wanneer weten we niet.
  Weet je, God houdt zoveel van de mens, dat Hij juist wil dat ze bij Hem komen. God wil ook niet dat AL die mensen verloren gaan, daarom roept Hij liefdevol naar hen en klopt aan hun harten. Opdat mensen gaan zien dat Hij er voor hun is. Ik hou me altijd voor ogen dat God nog veel meer houdt van de mens dan dat ik dat ooit kan doen. God houdt nog meer van mijn vriend dan ik dat doe (Dat moet heel veel zijn haha) en daardoor kan ik het ook beter plaatsen allemaal.

 9. En dan kom je bij de vraag: wáárom heeft god mensen gemaakt?

  Hij maakte een aarde met boompjes, bloempjes en bijtjes, en zette er mensen neer die naar hem moesten luisteren omdat ze anders verloren zouden gaan. Als het zo moet, laat het dan voor mij maar :-).

  Daarbij: wat is verloren gaan voor jullie? Wanneer er dan niets meer is, lijkt me dat geen probleem, zelfs beter dan eeuwig voortleven.

 10. Hij maakt toch ook een eind aan de wereld..?
  Er gaan inderdaad velen verloren, maar weet je ook hoeveel er nog gered kunnen worden? Dat zijn er ook heel veel =)

  Gr. Victor

 11. Ja, leuk verhaaltje. Kende hem al wel. Er zit zeker een kern van waarheid in.

  Mijn vraag aan God blijft echter wel: ‘Waarom maakt U gewoon geen eind aan de wereld? Leuk die mensen die behouden worden, maar ál die mensen die verloren gaan elke dag..’

  Hoe denken jullie daarover?

 12. Wat een belachelijke over simplistische vergelijking, kappers zijn toch niet almachtig. Een kind van 4 kan hier nog de onzin nog van inzien.

 13. Ik zou zeggen: Ja! Zonder twijfel.
  Maar zo werkt het toch niet? Je moet hier zelf achter komen. Niemand kan voor jouw bewijzen dat God bestaat. Als je er al niet door de schepping tot de conclusie bent gekomen dat God bestaat, dan kan niemand je overtuigen dat God bestaat.

 14. Maar nou rest de vraag voor mij: bestaat god?!

 15. ik vind dit verhaaltje echt GE-NI-AAL!!!
  echt geweldig. ik heb tijden gezocht naar een evrhaaltje waarmee je de ellende in de wereld kon vergelijken en toch bewijzen dat god bestaat!! Mense, echt prachtig!!

 16. Hebben jullie boek niet gelezen?

  Ik weet niet of jullie nog te redden zijn. Helaas pindakaas

 17. wow…spreekt me zeker aan. een verhaaltje om goed te onthouden en te verspreiden. precies goed verwoord!

 18. @ Noah

  Als je ervan uit gaat dat God een enorm liefdevolle God is, waar ik dus vanuit ga, dan wil Hij die ‘boskindertjes die nog nooit van God heebben gehoord’ vast een kans geven om WEL van Hem te horen. God wilt juist dat ze naar Hem toe gaan, dus HIj zal ze altijd die keuze geven. Of Hij dat dan doet in dit leven, of als ze in dit leven geen kans krijgen tussen het doodgaan en verdergaan naar de plek waar ze zullen blijven, dat weet ik niet. Dat zou best kunnen. Maar al met al, weet ik dat God het beste heeft, ook voor deze mensen. God vangt elke traan op die deze mensen huilen, en Hij zal ze, als ze dat willen, maken tot vreugde. Als dat niet in dit leven is, dan in het volgende 🙂 (in de hemel).

 19. Haaj
  Ik ben erg benieuwd bij wie je deze blog hebt gelezen:P..

  Ik geniet echt van jullie site (als ik er dan op kijk, soms ben k gewoon te druk met andere dingen). Ga zo door k meen t:D!!
  JESUS IS ALIVE!! SPREAD THE GOOD NEWS!!

  BLessU all!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

If you give a litle love..

Afgelopen week kwam ik een filmpje tegen wat op Facebook meerdere malen opdook bij christenen en niet christenen. De bijbeltekst die aan...

Verander jij de wereld?

Morgen is het Hemelvaartsdag. Dat betekent dat nu ongeveer 2000 jaar geleden Jezus de discipelen voorbereidde op het feit dat Hij naar...

The Gospel In Five Minutes

In de afgelopen week hebben we pasen gevierd. Ik kan je in deze blog het evangelie vertellen en je zult er wellicht...