De onbekende God

Paulus was een ster in evangelisatie, een schitterend voorbeeld vind ik wanneer Paulus in Athene is en wordt meegevraagd door enkele epicurische en stoïsche filosofen. De epicurische en stoïsche filosofen wisten niet goed welke leer Paulus verkondigende en vroegen om uitleg

Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hadden immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën over godsdienstigheid. Dit is de eerste aanmoediging, wanneer je in een andere omgeving het evangelie wilt uitleggen, verdiep je dan eerst in hun cultuur. Zorg dat jij je publiek kent. Wat vinden ze leuk, waar houden ze van, naar welke muziek luisteren ze graag etc. Zoek een sleutel waarmee je hen kan bereiken.

Paulus kende de achtergrondgeschiedenis van de Atheners. Hij wist dat ze bijzonder godsdienstig waren.
Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Handelingen 17:23

Paulus had een schitterende ‘opening’ om het evangelie uit te leggen. Maar het was absoluut geen donderpreek “Jezus, is voor jullie zonden gestorven! Maar als jullie hem niet aannemen, als jullie niet naar hem luisteren, zullen jullie allemaal naar de hel gaan, etc.”

Zie het als een bijzonder interessant verhaal wat Paulus vertelde; je begint je verhaal niet direct met het mooiste, maar je zorgt dat er een spannende doordachte opbouw inzit. Paulus noemde daarom niet Jezus en God bij hun naam, maar sprak over “een man” Hij wilde het open laten, zodat iedereen geïnteresseerd bleef.

Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’ Handelingen 17:31

Na een poosje werd Paulus onderbroken en zeiden de Atheners; “Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen.’”Bijzonder toch? šŸ™‚

Als je evangeliseert is het belangrijk dat je het publiek kent, en dat je niet direct je troefkaarten op tafel gooit. Steeds meer mensen draaien je direct de rug toe als je begint over God de Vader en Zijn zoon Jezus. Maar als je eerst je interesseert in de ander, en iets gemeenschappelijks gebruikt als sleutel om de ander te bereiken, en pas vervolgens met een doordacht lijn het evangelie uitlegt, dan blijft je publiek veel vaker geintereseerd.

Gods zegen! Rob

Reacties

 1. “Als je evangeliseert is het belangrijk dat je het publiek kent, en dat je niet direct je troefkaarten op tafel gooit. Steeds meer mensen draaien je direct de rug toe als je begint over God de Vader en Zijn zoon Jezus. Maar als je eerst je interesseert in de ander, en iets gemeenschappelijks gebruikt als sleutel om de ander te bereiken, en pas vervolgens met een doordacht lijn het evangelie uitlegt, dan blijft je publiek veel vaker geintereseerd.”

  Inderdaad. Maar de interesse slaat vaak om in afkeer wanneer men erachter komt dat je het over Jezus hebt. Vaak omdat ‘het Christendom’ een bepaald beeld heeft neergezet wat ze niet aantrekt. Een beeld wat zoiets is als: een soort kruising van EO en PAUS. Een soort kruising tussen HOMO en METRO(seksueel). Althans, een paar van mijn ervaringen met mensen die helemaal niet Christelijk zijn opgevoed. Het verschil tussen de wereld die ze kennen en de onwerkelijke wereld in de kerk, vanaf de kansel, is te groot. En geef ze eens ongelijk. Vele kerkdiensten die ik in mijn jeugd heb meegemaakt hadden totaal geen raakvlak met mijn beleving v.d. wereld. Religie was het, iets voor de zondag, iets voor in de kerk. Maar Christendom, echt Christendom is een manier van leven kom ik steeds meer achter. Dat gaat over alle facetten van het leven. Als de dominees nou eens ballen gingen groeien en niet meer politiek neutraal zouden zijn etc. Niet meer ‘niemand willen kwetsen’ maar een standpunt innemen, ERGENS VOOR STAAN EN ERGENS TEGEN ZIJN! Voor JEZUS en tegen DE WERELD. Dan zouden er weer mensen met karakter en waarheidsliefde in de kerken samen komen. Dan zou er zelfs in Nederland weer duidelijke vervolging v.d. Christenen komen. Een teken v.d. ware kerk… niet in harmonie met de rest v.d. wereld maar in gevecht ermee. Volkomen tegenstrijdig met de wereld. Wie zou er naar die kerk gaan? Iemand? Misschien dat je niet altijd direct een goed gevoel van zo’n kerk krijgt hoor.

 2. Hey Noboubt,

  Ik ben het deels met je eens. Het is belangrijk dat christenen echt zijn en niet met alle winden meewaaien. Het is goed om te staan voor de waarheid en puur te zijn. Veel mensen verwisselen de Liefde voor de tolerantie, en dat is niet zoals Jezus het bedoelt.
  Maar de Kerk (daarmee bedoel ik het levende Lichaam van Christus) hoort geen vijandschap te zoeken. De Kerk hoort te bidden voor degenen die haar haten en degenen die haar vervloeken te zegenen. Er kan wel een soort vijandschap ontstaan, maar dat is dan altijd op initiatief van de wereld en niet op dat van de Kerk. De Kerk moet gewoon nederig in gehoorzaamheid aan Christus wandelen, en Zijn licht schijnen. Vechten moet wel tegen de vijand in de geestelijke wereld, maar de menselijke vijand moeten we liefhebben. Dat houdt in dat we de waarheid vertellen aan iedereen die het maar horen wil (als je iemand liefhebt wil je graag dat die gered wordt), maar ook dat we altijd vriendelijk zijn (de enige uitzondering die Jezus daarin maakte was tegen misleidende religieuze leiders) en mensen dienen, zorgen voor de weduwen en wezen en voor iedereen die hulp nodig heeft.

  Het is waar dat er weerstand is waar het evangelie wordt verkondigd, dat is geestelijke strijd die wordt veroorzaakt door de satan die niet wil dat mensen gered worden. Daar kun je tegen vechten in gebed, door te bidden voor die mensen. Maar we moeten zorgen dat die weerstand niet wordt veroorzaakt door onze agressieve houding. Wij mogen NOOIT het evangelie in de weg staan door onze houding.

  Zoals je zegt, echt Christendom is een manier van leven. Daarin mogen we dus Jezus navolgen, die heel duidelijk was in zijn boodschap, maar ook vriendelijk tegen de mensen persoonlijk. Niet krampachtig tegen de wereld (daar bedoel ik absoluut niet mee dat we een pact moeten sluiten met de wereld, we moeten wel geheel anders zijn), maar relaxed voor Jezus. Want al die tijd die je gebruikt om duidelijk te maken hoe erg je tegen de wereld bent kun je niet gebruiken om te vertellen over het geweldige alternatief dat Jezus is!

  In de vervolgde Kerk zie je dat ook: de mensen houden vast aan de waarheid, en tegelijk zijn ze vriendelijk zodat er niks op hen aan te merken valt. Ik zou ook wel willen dat er wat meer vervolging was in Nederland, zodat mensen niet meer uit gewoonte naar de kerk gingen maar er echt serieus voor moesten kiezen.

  Paulus zegt ook nog dat hij voor de Joden een Jood en voor de Grieken een Griek is geworden. Dat betekent inleven in de wereld van de ander, om diegene zo naar Jezus te leiden. Ik denk dat we alles moeten doen wat mogelijk is om mensen naar Jezus te brengen zodat ze gered kunnen worden. En daar zijn ook juist die twee dingen voor nodig: vriendelijkheid en waarheid. Want waarom zou je luisteren naar iemand die eruitziet alsof hij een hekel aan je heeft, of iemand geloven die niet eens weet of het wel waar is wat hij zegt?

 3. Dus je komt niet bij mijn moeder langs om haar rug te genezen?

 4. Ik vind het erg interessant wat je er allemaal over vertelt maar ik kan er niet zo veel mee. Ik zie in je reactie veel veroordeling naar mensen toe en je hebt veel conclusies getrokken die geen waarheid hoeven te zijn. Het zou kunnen omdat je er verkeerde dingen van hebt zien gebeuren of andere slechte ervaringen i won’t blame you for that. Ik heb gewoon met je kunnen meegeven waar ik me zelf aan vasthoud.
  Ik zie erg goed dat je het bijbels wil aanpakken maar zo worden er veel te veel regeltjes op je geplakt, van dit mag wel en dit mag. Dat word mij allemaal iets te religieus, ik wens je erg veel zegen met hoe jij het wil gaan aanpakken en ieder zal zijn eigen manier hebben.
  Ik wens je veel succes op dit gebied en Gods zegen =D

 5. Hey Hannah,

  Je verhaal maakt me blij:) Zoek inderdaad snel naar een manier om je te laten dopen voor de vergeving van je zonden. Laat niemand je tegenhouden. Geef alles op als het moet.

  34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
  37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 38 en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Mat. 10

 6. Ons onderwerp is dit: Genezing het hoe en waarom? Maar ook: wanneer is het Bijbels? En als link met de blog: is genezing HET middel om te gebruiken bij evangeliseren?

  -De man bij de poort v.d. tempel was een persoon die wist dat God hem genas en hij dankte God. En hij wist ook dat het door Jezus kwam omdat hij in die naam werd genezen. Die samenleving was veel meer bekend en doordringt met de Bijbel (van toen) dan de huidige goddeloze samenleving. Veel mensen geloofden niet in Jezus, maar toch wel in de God van Israƫl. (vanuit hun standpunt geredeneerd, want er is natuurlijk geen verschil)

  Jezus legt toch echt de nadruk op geloof. Wat is dat dan? Het heeft te maken met het GEZAG van Jezus erkennen en Zijn POSITIE dus begrijpen en aan Hem gehoorzamen. Mensen moesten vaak iets doen. Was het slijk van je ogen. Ga naar de tempel. Een opdracht. Andere keren lezen we helemaal niet van zo’n opdracht maar de mensen kwamen wel naar Jezus toe, spraken Hem aan met de verwachting dat Hij ze kon genezen of raakten Hem aan. Dat alleen al is een geloofsHANDELING. Het principe is: een handeling uit geloof. Van de zieke zelf of een naaste daarvan. Je gelooft in Jezus? Ok ga dan nu naar die en die plaats om je te wassen en je wordt genezen.

  Je gelooft in Jezus? Geweldig. Doe nu wat Hij zegt en bekeer je van je zondige leven (je ongehoorzaamheid aan God) en laat je onderdompelen in water bij de aanroeping van Zijn naam en je zult genezen worden van je zonden.
  Als je dit eenvoudige al niet doet… dan heb je geen echt geloofsvertrouwen in Zijn woorden helaas. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Dat is de opdracht die mensen die evangeliseren moeten navolgen lijkt me toch helder. En ja ik weet het, als je zo gaat evangeliseren komen er veel minder positieve reacties v.d. zondaren die God niet kennen. Zou het dan toch echt waar zijn van de weinigen die behouden worden? Of kan men de Bijbel leer aanpassen, mooier maken dan wat er staat? De alpha cursus methode dus, gezelligheid, vriendelijkheid, geen ‘negativiteit’ niet teveel over de Bijbelse waarheid praten waarbij de totale verdorvenheid v.d. mens duidelijk moet worden. Nee, liefde… gevoel… acceptatie, allemaal prachtig mooi, maar niet de hele waarheid die nodig is om echte bekering te bewerkstelligen. Ik heb een keer iemand ontmoet die al voor de 3e of 4e keer naar de ‘alpha’ ging… zo leuk vond hij het! Geweldig.. al weer iemand gered. Typerend voor de manier waarop veel ongelovigen door gelovigen worden benaderd. Er is alleen nog maar goed nieuws. Het slechte nieuws en de smalle weg worden ze nooit geleerd.
  En dan krijg je dus mensen zoals Billy Graham die zeggen: er zit veel vuil op de zondaar en dat wil Jezus wegwassen zodat het mooie wat diep in de mens zit mag gaan stralen. Billy Graham, een boegbeeld van het evangelisch Christendom.

  Maar wat zegt de Bijbel? Wat zegt Jezus? Alle kwaadheid, alle gore zieke zonden komen van diep in de mens. Er is niets goeds bij. Het hart is het meest misleidende orgaan wat de mens kent.

  “8 “Dit volk eert mij met de lippen,
  maar hun hart is ver van mij;
  9 tevergeefs vereren ze mij,
  want ze onderwijzen hun eigen leer,
  voorschriften van mensen.”’
  10 Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht. 11 Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’
  12 Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: ‘Weet u dat de farizeeĆ«n uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ 13 Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. 14 Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ 15 Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die uitspraak uitleggen?’ 16 Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? 17 Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? 18 Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. 19 Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. 20 Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’ ” Mat. 15

  ” 9 Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? ” Jer 17

  De verdere gehoorzaamheid is iets wat je nog los kunt koppelen v.d. eenmalige genezing. Een actie, handelingen die nadat men genezen is moet doen (gehoorzaamheid, levensheiliging). Maar het respect, de EERBIED zie ik juist wel bij de mensen die genezen of de mensen die de zieken bij Jezus brengen.
  Op het moment dat er maar 1 v.d. 10 melaatsen terug komt bij Jezus zie ik Hem bedroefd zijn. Die 9 melaatsen die ook genezen waren snapten niet waarom ze genezen waren en wat ze nu moesten doen.
  Het zaad van het geloof was blijkbaar niet in goede aarde gevallen. Voor zover ik kan zien in dat verhaal.

  Eigenlijk ken ik geen verhaal waarbij Jezus tegen mensen die absoluut niet in Hem geloven zegt: Ik ga jullie nu bewijzen dat Ik Gods zoon ben en van jullie hou etc. doordat ik jullie ga genezen. Toch is geheel Zijn leven, dus ook de werken, en lijden en sterven en opstanding 1 groot bewijs. Maar het bewijs is altijd verbonden met DE WET EN DE PROFETEN. Wat doet Jezus om de discipelen te overtuigen van Zijn goddelijkheid? Wonderen, genezingen? Die doet Hij. Maar wat doet Hij als belangrijkste handeling? Hij leert ze uit Mozes en de profeten. Dan gaan hun ogen echt open.

  “27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. ” “32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ ” “44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. ” Luc. 24

  Hier zie ik dat Jezus het verstand v.d. mensen moet verhelderen, hun ogen moet openen om ze zo uit de heilige schriften aan te tonen dat Hij is wie Hij is. En zij moeten getuigen hiervan. Niet overtuigen trouwens, dat kunnen mensen niet.

  Geloof gebaseerd op de Schriften of op wonderbaarlijke genezingen? Is dat nu juist niet hetgene wat TW doet. En jij ook als je op zo’n paranormale(demonische) beurs mensen die helemaal niet in Jezus geloven gaat genezen in Jezus naam? Je zegt eigenlijk tegen ze: kijk de genezing die je ziet/voelt is echt, dus moet Jezus ook echt zijn! Maar nogmaals, je kunt Jezus niet laten zien aan mensen los van de wet en de profeten en het gehele woord. Dus mijn advies aan jou als je helemaal Bijbels wilt handelen is: vertel ze eerst het evangelie en als je dan geloof in ze ziet, ga dan eventueel pas kijken of er genezing kan plaatsvinden.

  Bij Todd White worden mensen niet op basis van Gods woord met Jezus bekend gemaakt, maar met een ervaring los van het woord, hij heeft wel een verhaaltje over Jezus maar absoluut niet Bijbels. Er is geen eerbied en nederigheid en bekering. Wat hij doet is een show, een performance, net als vele anderen die de nadruk op genezing leggen.

  Het is nog altijd alleen maar Gods Heilige Geest die iemand kan overtuigen van zonde en bekend kan maken met Jezus. Dat is niet los te koppelen van de Bijbelse leer. Dat moet het fundament zijn waarop men bouwt anders houd het geloof geen stand bij beproeving. Als men dan al een kerk opzoekt is het een kerk waarbij men zich ’thuis voelt’ zonder dat men in de Bijbel op zoek gaat naar waarheid en op basis daarvan een kerk probeert te vinden. De basis moet Bijbels zijn. Zondebesef, bekering, belijden, onderdompeling. En niet een gevoel, een genezing. Alles kan door God ten goede gebruikt worden… maar laten we kijken wat er in de Bijbel gedaan werd en niet zelf iets anders verzinnen. Een discipel is een leerling die een leer bestudeert en gehoorzaamt en uitdraagt, en niet iets anders doet dan diegenen voor hem.

  Genezingen zijn wel EEN teken/bewijs van Jezus en Zijn discipelen maar dus niet HET teken/bewijs. Er zijn ook genezingen buiten Jezus om en er zijn ook heel veel gelovigen zonder dat ze genezingen ervaren. En ook worden bepaalde ongelovigen nooit overtuigt door genezingen. De farizeeĆ«rs maakte het niet uit. Zelfs het grootste wonder, de opstanding, deed ze niets qua bekering. Ze kochten de soldaten om en verspreiden de leugen v.d. roof van het lichaam van Jezus. Kortom, genezing of wonderen op zich zijn nooit voldoende. Het moet altijd dieper zijn, het geloof moet je gegeven worden door de Vader. Dan pas kun je je bekeren. God kan de genezing echt wel gebruiken voor bekering… maar alleen als God het hart heeft voorbereid kan er echt een bekering plaatsvinden die ook standhoud. Goede potgrond. Voor de bekeerling moet er geloof zijn in Jezus woorden, de Bijbel. En niet in het wonder, de kracht, de genezing. Een belangrijk verschil. De genezing KAN wel helpen, bekrachtigen.

  -Het gaat mij niet om excuses te verzinnen, maar om alles aan de Bijbel te toetsen. Want ik oordeel en beoordeel en toets en neem aan of verwerp. Dit in tegenstelling tot de ‘je mag nooit oordelen ergens over hoor’ leugen die zo wijdverspreid is in het Christendom.

  Dus ik ga niet iets doen en als ik dan zie dat het werkt tot de conclusie komen dat het dan ook wel Bijbels moet zijn. Echt niet. Juist andersom, als ik het zie in het Woord, geloof ik het. En ik zie de handelswijze van TW niet in de Bijbel. En ook niet de zogenaamde genezingsdiensten. Zo’n Jan Zijlstra bijv… een enorm grote nadruk leggen op de ervaring van genezing. En niet op het woord.
  Als er ergens gebrek aan Bijbelkennis bestaat dan is het wel in ‘het genezings circuit’. Daar heb ik wel het een en ander van gezien en gelezen, met name de Amerikaanse praktijken. Daar is veel herkenbare oplichting te zien als je iets verder kijkt dan je neus lang is. Maar omdat er weinig Bijbel kennis is bij de bezoekers van die genezingsdiensten is het ze niet duidelijk dat het niet-Bijbels is wat er gebeurd.
  Waarom zijn al die mensen zo geĆÆnteresseerd in die dominees en hun megakerken etc? Omdat er wat te halen valt. Genezing willen ze en een goed gevoel. Ze willen een God die wat voor ze doet i.p.v. een GodsDIENST waar zij God moeten DIENEN. En als ze ook nog eens te horen krijgen hoe geweldig ze wel niet zijn en hoeveel God van ze houd en God houd van iedereen en bla bla blaat goed gevoel case closed.

 7. Hoi Nodoubt,

  Ik had een hele reactie getypt, maar het was vooral veel herhaling van mijn vorige post. Ik denk dat je in het geval van dwaalleraars, waar jij het over hebt, kunt afgaan op wat Paulus schrijft aan TimoteĆ¼s.
  Liefhebben betekent niet altijd vriendelijke woorden spreken, soms is het nodig om iemand met zijn neus op de feiten te drukken of zelfs om ‘hem uit uw midden weg te bannen’. Dat soort harde maatregelen moeten alleen worden toegepast als het absoluut noodzakelijk is, als er mensen door zo iemand misleid worden. Maar zelfs dan kun je zo iemand nog wel liefhebben en bidden dat hij zich toch nog zal bekeren.

  Ik ben nog niet gedoopt, maar ik wil dat wel zo snel mogelijk laten doen. Ik weet alleen niet waar en door wie. Ik ben namelijk opgegroeid in de ‘Gereformeerd Vrijgemaakte kerk’, die doet aan kinderbesprenkeling. Dat ik me moet laten dopen is ook Ć©Ć©n van de dingen die me opeens heel duidelijk zijn geworden. Maar door deze kerk wordt dat als een dwaalleer gezien (ze noemen het ‘overdopen’, en het minachten van Gods beloften), dus word ik getuchtigd. Ik heb een heel aantal gesprekken moeten voeren met predikant en ouderlingen, die mij natuurlijk niet konden overtuigen van hun gelijk. Ze hebben me wel duidelijk gemaakt dat als ik me laat dopen, ik niet meer mag deelnemen aan het avondmaal, en als ik me niet ‘bekeer’ zetten ze me uit de gemeente (hoewel ze het anders noemen, ze zeggen dat ik mezelf daardoor uit de gemeente zet). Mijn ouders (vooral mijn vader) hebben het er wel moeilijk mee.
  Ik ga me er niet door mensen van laten weerhouden om de wil van Jezus te doen. Maar de meeste christenen die ik ken zitten in diezelfde kerk, en zijn ook tegen het, zoals zij het noemen, ‘overdopen’. Dus ik ben nog op zoek naar een gelegenheid waar ik me kan laten dopen.

 8. Oke even om te zeggen dat je een beetje van het onderwerp afdwaalt maar maakt niet uit:) Ik zal je weer wijzen op de vragen die je stelde:

  – heeft het effect of de zieke gelooft in de genezing of niet

  Zo te zien had je hier niet heel veel meer op aan te merken. de man bij de poort weet je niet of hij christen was wisten paulus en johannes ook niet maar toch genazen ze hem omdat god het wou. Jezus genas mensen ook al waren er zoveel mensen met ongeloof. Everything is possible for those who believe. Alles is mogelijk dus het hoeft helemaal geen effect te hebben.! Ook bad ik op de paranormale beurs voor mensen ook paragnosten die zelf achter stentjes stonden, zij hadden geen geloof in jezus en geloofden ook niet dat jezus kon genezen maar jezus genas ze !

  – is genezing voor iedereen.

  Zo te zien heb je hier wel je vragen over, Ik zal even vertellen hoe het bij mij is gegaan: Ik begon voor mensen te bidden (geinspireert door todd white) en zag niet veel gebeuren maar ik bleef het proberen, bij 1 op de 10 gebeurde er iets en hoe meer ik oefende hoe groter de kans op genezing was omdat ik leerde hoe ik voor sommige dingen moest bidden en mijn geloof groeide. nu is het misschien 1 op 3 dat iemand geneest maar daar ben ik erg blij mee! oefening baart kunst zeggen ze.
  Iedereen heeft autoriteit gekregen om alles recht te zetten wat satan kapot maakte door de kracht van het werk van het kruis. We genezen mensen door handen op te leggen en in jezus naam te bidden. Natuurlijk bestaat de gave van genezing dat gaat daar buitenom je kunt mensen genezen door gods kracht zonder ze aan te raken soms zelfs alleen door naast ze te staan.

  Vat dit niet aanvallend op maar verzin geen excuses waarom mensen niet genezen maar begin gewoon met bidden voor mensen om je heen ik verzeker je dat je dingen zult zien.

  Op Todd white kom ik later terug anders word het zo chaotisch eerst maar kijken hoe je over deze 2 vragen denkt.

  Greezt &blesses

 9. @Robin

  Ja, eerbied, respect voor Jezus is ontzettend belangrijk. Zonder eerbied geen echt geloofsvertrouwen.

  Na nog wat gelezen en nagedacht te hebben vind ik het volgende:

  -Dat niet iedereen dezelfde gaven heeft. Niet iedereen heeft de gave van genezing. Niet iedereen heeft de gave van prediken of profeteren of dienen. Niet iedereen is een discipel zoals de discipelen dat waren. Dus met de missie om de wereld in te gaan en gemeenten te stichten etc. Overigens zijn we wel allen geroepen om te getuigen wanneer het uitkomt of nodig is.
  Er waren ook mensen die de boodschappen deden en het brood smeerden. Als je dat met een goed nederig en blij hart kan doen… is toch ook een gave vind ik šŸ™‚

  “28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.” 1 kor 12, en ook 1 korintiers hoofdstuk 13 en 14 gaan hierover.

  Inderdaad is het bij de mensen die genezen in de Bijbel meestal zo dat zij om genezing komen vragen. Dus ze hebben al een zeker geloofsvertrouwen waarmee ze bij Jezus of de discipelen komen.

  Maar er zijn ook uitzonderingen waarbij iemand om geld vraagt maar gezondheid krijgt.

  “1 Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds, dat is het negende. 2 En een man, die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. 3 Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. 4 En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide: Zie naar ons. 5 En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. 6 Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de NazoreeĆ«r: Wandel! 7 En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, 8 en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. 9 En al het volk zag hem lopen en God loven; 10 en men herkende hem als degene, die om een aalmoes gezeten had aan de Schone Poort van de tempel; en zij werden met verbazing en ontzetting vervuld, over wat met hem gebeurd was.”

  Volgens mij is het de bedoeling om je te bekeren en God te danken wat gekoppeld is aan de genezing. En er wordt dus dankbaarheid verwacht als je genezen wordt. Niet de genezing is het belangrijkste maar een verandering in je houding naar God.

  “30 Er kwamen grote mensenmassa’s op hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en hij genas hen allen. 31 De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van IsraĆ«l.” Mat. 15

  Maar ook het pure eenvoudige feit dat mensen in Jezus als zoon van God geloven en Hem eerbied betonen wordt beloond met genezing. Zie hierover de teksten v.d. hoofdman over 100 en ook de vrouw uit kanaan. Zie hebben respect voor Jezus en geloven in Zijn almacht en erkennen zijn gezag.

  “27 En terwijl Jezus vandaar verder ging, volgden Hem twee blinden, al roepende en zeggende: Heb medelijden met ons, Zoon van David! 28 En toen Hij het huis was binnengegaan, kwamen de blinden tot Hem, en Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Here. 29 Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof. 30 En hun ogen gingen open. En Jezus verbood hun ten strengste en zeide: Ziet toe, niemand mag dit weten! 31 Maar zij gingen heen en maakten Hem in die gehele streek bekend.
  32 Terwijl zij heengingen, zie, men bracht een doofstomme bezetene bij Hem. 33 En nadat de boze geest was uitgedreven, sprak de doofstomme. En de scharen verbaasden zich en zeiden: Zo iets is nog nooit in IsraĆ«l voorgekomen!”

  Hier krijgen de blinden die in Jezus macht geloven genezing. In het tweede verhaal zijn het de mensen die de doofstomme bij Hem brengen die het geloofsvertrouwen hebben.
  (Dit in tegenstelling tot de mensen die Todd White geneest. Die hoeven absoluut nog niets van God te weten)

  11 En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat Hij dwars door Samaria en Galilea trok. 12 En toen Hij een zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. 13 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, heb medelijden met ons! 14 En Hij zag hen aan en zeide tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En Ć©Ć©n van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende, 16 en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om Hem te danken. En dit was een Samaritaan. 17 En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? 18 Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven, dan deze vreemdeling? 19 En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Luc. 17

  Hieruit blijkt dat Jezus teleurgesteld is dat de andere 9 mensen Hem geen eer en dank komen bewijzen.
  Ook het verhaal v.d. kreupele man die door het dak neergelaten wordt… Jezus geneest hem in eerste instantie niet maar vergeeft zijn zonden. Wat is makkelijker om te doen? Iemand genezen ergens van of iemand geestelijk genezen en de zonden vergeven?

  Het eer bewijzen aan Jezus. Jezus danken en in Hem geloven als redder en zoon van God die alle macht gegeven is. Daar moet toch altijd omgaan.

  Ok… ik heb een uur ‘performances’ en interviews met Todd White en de mensen die met hem werken gezien. Ik betwijfel helemaal niet dat er mensen zijn zoals hem die genezingen kunnen doen. Maar doorstaan zij de toets van het Woord? Het evangelie (het goede nieuws en het slechte nieuws) heb ik ze niet horen brengen op een manier waarop Jezus verhoogt wordt en de zondaar bewust wordt van zijn/haar zonden.

  Kijk de kreupele man die door Petrus genezen wordt zat aan de poort v.d. tempel. Hij wist van ‘het geloof’ van God af. Het was een religieuze samenleving. Maar de mensen die Todd White aanspreekt weten lang niet altijd wie God is of het is onduidelijk of ze het weten. Soms zijn het zelfs mensen die anti God zijn. Heksen, wicca “wij moeten niets van Jezus weten!”… maar dat is prachtig volgens God. “You are awesome dude! God loves you so much! You are a son and daughter of God dude!” Er vind een genezing plaats (niet dat ik het kan zien maar goed laten we maar er van uit gaan dat het echt is) en vervolgens krijgt niet God de eer want de mensen weten helemaal niets v.d. God v.d. Bijbel af. Nee… ze weten niet dat ze een zondaar zijn in die filmpjes, ze krijgen dat ook niet te horen van Todd White. Wat hij ze wel keer op keer zegt is: JIJ bent zo geweldig! Je bent zo waardevol! En dan raakt hij je heel veel aan en omhelst hij je en is hij blij want: “kun je het voelen? Ja! We voelen het! Het is geweldig dude!” Deden de discipelen dit ook op deze manier vraag ik me af? Handen opleggen is 1 ding. Maar ze steeds omhelzen en de nadruk leggen op het gevoel?

  Een gevoel en indruk van liefde zullen die mensen zeker krijgen. Want Todd White is spontaan en vriendelijk etc. En hij gebruikt heel veel de naam van Jezus.

  Maar nu de volgende teksten:

  “21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
  22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?
  23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. ” Mat. 7

  Het maakt niet uit of je Jezus heer noemt. Het maakt niet of je in Zijn naam profeteerd, boze geesten uitdrijft of mensen geneest.
  Als je niet de gehele wil van de Vader doet. Als je buiten Zijn wetten, Zijn regels, Zijn wil omgaat…. dan kent Jezus je niet.

  De mensen moeten niet met genezingen te horen krijgen hoe geweldig ze wel niet zijn, nee ze moeten horen van het slechte nieuws en het goede nieuws. En als ze dan van God geloof en bekering krijgen kan er ook genezing plaatsvinden. Maar genezing is een bijzaak eigenlijk. De hoofzaak is een erkenning v.d. waarheid. Zondebesef en Jezus als enige weg, waarheid om te kunnen leven.

  Wat zegt de Bijbel keer op keer? Lees de Bijbel, leer eruit en toets alles met de Bijbel.
  En wat zegt Todd en die Patricia? God gaat je door een soort innerlijke stem aanwijzingen geven om je tot mensen te leiden en ze van Jezus te vertellen. En als ze Hem dan aannemen zijn ze gered. Treasure hunting…

  En wat zegt de Bijbel om gered te kunnen worden? Toch wel iets anders he. Door mensen zoals TW gaan andere mensen een totaal verkeerd beeld krijgen van God en het belang van Bijbelkennis. Echt totaal verkeerd, het spijt me als ik nu een groot voorbeeld voor jou omlaag haal maar het moet gezegd worden vind ik. De Bijbel leert bewustwording van zonden en zelf kleiner worden en God groter maken. Maar die houding ‘predikt’ T.W. niet. Men hoeft alleen maar in Jezus liefde voor hun te geloven. JE BENT GEWELDIG KEREL! GOD HOUDT ONTZETTEND VEEL VAN JE! Dit is nog geeneens allemaal 100% leugen. Maar zo gaat het altijd met misleiding. Zie Matteus 7. Dat zijn allemaal mensen die het over Jezus hebben en ook echt wonderen doen. En ze misleiden zichzelf en anderen door de Bijbelleer te verachten. Ze willen niet echt de waarheid en dus geeft God ze een leugen om te geloven. 2 Tes. 2

 10. Hey nodoubt !

  Als ik zo naar de bijbelteksten kijk die je erbij hebt gehaald heeft het me een beetje aan het twijfelen gebracht maar toen ik ging lezen wat er rondom de teksten werd gezegd veranderde het een beetje.

  Dit is wat ik zelf geloof in deze bijbelteksten:
  Bij de teksten van marc en Mat. Zie je allebei hetzelfde verschijnsel. De mensen nemen aanstaat aan jezus ze vragen hoe hij zoveel kan weten terwijl hij een timmermans zoon is. Ze vinden het maar raar en hoeven niets van hem te weten. En je ziet altijd in de bijbel en zegt ie ook tegen zijn discipelen. Als je op een plek niet welkom bent en ze willen het evangelie niet horen gehoorzaam dan en ga niet tegen hun wil in. Dat is dus wat hij deed Hij ging weg omdat ze niets van hem wouden. Maar hij schrok er wel van dat in zijn grote stad ze niets van hem wouden weten hij schrok van hen ongeloof. In matteus staat niet dat hij geen wonderen kon doen. Maar dat hij ze niet deed. In marc staat niet dat hij geen wonderen kon doen door hun ongeloof. Hij schrok alleen dat zelfs in zijn eigen stad zoveel ongeloof was =D Hij kon niet zo veel wonderen doen omdat hij niet welkom was door de mensen hoewel hij er toch een paar deed en dat waren die genezingen. Buitenom dat al die mensen ongeloof hadden genas hij toch.

  Wel geloof ik dat het ongeloof van de mensen om je heen een negatieve invloed kan hebben al die negatieve invloeden die op je afkomen maar dat hoeft de genezing niet in de weg te staan.

  Wel zijn er andere dingen die de genezing in de weg kunnen staan. maar daar ga ik nu niet al te veel op in.

  Over of wij allemaal geroepen zijn om te genezen ben ik het wel mee eens. God zegt tot al zijn discipelen ( Ga heen genees alle zieken, maak melaatsen rijn, bevrijd mensen van demonen en wek de doden op) Leg ze de handen op en bid en ze zullen weer heel worden.
  Wat wel belangerijk is is dat de gave van genezing wel bestaat. Dat is wat paulus had. Paulus genas mensen alleen omdat ze alleen zijn schaduw aanraakten. En mensen bij genezingdiensten krijgen ziektes binnen van god en als ze die ziekte uitspreken genezen ze. Dus iedereen kan genezen maar sommige mensen hebben de gave van genezing en kunnen mensen genezen buitenom het handenopleggen.

  Ik hoop dat ik antwoord heb kunnen geven op je vragen, als je nog vragen hebt vraag het gerust. En als je het ergens niet mee eens bent zeg het dan ook.

  Ps. wat wel grappig is als je over jezus zijn genezingen leest! Jezus loopt nooit op de zieken af en gaat ze genezen. De zieken komen altijd op hem af en doordat zij naar hem toe komen zegt hij: u geloof heeft u gered. Hij heeft graag dat wij in geloof naar hem toe komen ook daar zit erg veel kracht in.

  God bless you !

 11. Hoi Hannah, jij ook bedankt voor je uitvoerige en persoonlijke verhaal.

  Als je zelf ervaring met een bepaalde zonde hebt dan ben je inderdaad ervaringsdeskundige. Zo ben ik zelf ook deskundige uit ervaring, niet met homofiele verlangens maar wel met ‘natuurlijke verlangens’, alhoewel ik me afvraag hoe natuurlijk veel van die verlangens die ik of anderen kunnen hebben eigenlijk is. Want het kan een heleboel onrust en negativiteit veroorzaken.

  God zij dank dat je je mocht bekeren. Ze zouden mensen zoals jou in een eo programma moeten zetten. Want je hebt gekozen voor de waarheid. En de waarheid is dat je gevoel, je hart, niet overeenstemde met Gods woord, je werd misleid door je gevoel en de wereld zoals velen misleid zijn op dit moment. Wanneer men dan ‘keihard’ gaat roepen dat homofilie verkeerd is… ja dat geeft een extra slecht gevoel en kan afstoten dat begrijp ik. Maar dit is waar het wel om gaat: “Natuurlijk bedoel ik niet dat wij God ongehoorzaam moeten zijn om mensen te redden, dat zou juist averechts werken. ” de balans. Kijk… als ik vrouwelijke lesbische ‘predikanten’ over God hoor praten vanaf de kansel…. dat werkt juist bij mij weer volkomen averechts. Dan moet ik goed oppassen om niet ‘compassieloos’ te worden. Want elke waarheid ontbreekt bij dat soort mensen vind ik. Dat roept bij mij verzet op. Gelukkig zijn er wel mensen zoals jou die denk ik goed zijn in het tonen van Gods liefde en genade zonder de waarheid uit het oog te verliezen.

  Voor de duidelijkheid, niet de zondaren buiten de kerk wil ik ‘veroordelen’ want iedereen is al veroordeeld, zoals al eerder werd gezegd. Maar de mensen in de kerk die de kerk aanpassen aan de wereld… daar heb ik een hekel aan. Een lesbische of homofiele ‘Christen’ die geen strijd voert maar zich happy voelt zoals hij/zij is… die niet meer de stem van het geweten hoort waar jij het over had… dat kan alleen maar omdat er ‘Christenen’ zijn, dominees zelfs die de homofilie NIET veroordelen. En hoe lief je de ander, de naaste ook hebt, er zal altijd de waarheid van Gods woord moeten zijn om geen misleiding te veroorzaken die naar de eeuwige dood leid.

  “11 Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. 12 Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in uw kring zijn? 13 Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.” 1 Kor 5

  ps: de andere onderwerpen die je noemt wil ik laten zitten in het kader van niet al te lange reacties/discussies šŸ™‚ Want ik kan daar best pagina’s vol op reageren hoor. Maar laat ik dat nou eens niet doen:)

  ps2: ben je ook al gedoopt? Want daar hoor ik Washer nooit over in zijn filmpjes terwijl het in de Bijbel een kernpunt is in het ‘bekerings proces’.

 12. @Joshua,

  Ah mooi dat je weet wat ik bedoel. Die site ken ik niet trouwens en ik krijg daar niets zinnigs te zien als ik het probeer. Is de site vervallen?
  Maar goed, als je weet dat wat de ‘nwo’ doet echt is, dan weet je dat satans koninkrijk op aarde ook echt is. Nou mijn vraag aan jou: mag ik de nwo haten? Of moet ik voor ze bidden dat ze Jezus leren kennen etc?
  Want die klootzakken zijn wel bezig met de vernietiging van de aarde en alle nietsvermoedende bewoners v.d. aarde. Daar heb ik dus alleen maar HAAT tegen en geen enkele liefde voor. Gek he…

  ps: ik heb ook geen enkele liefde voor de hondsdolle seriemoordenaar/verkrachter die net mijn halve familie heeft uitgemoord en nu de rest wil afmaken. Noem mij maar vreemd of onChristelijk of wat dan ook. Maar ik HAAAAAAAAAAAAATTTT dat soort figuren vanuit het diepste van mijn ziel en hart en verstand en kracht. Want ik heb mijn familie lief. En alle onschuldigen en weerlozen op de aarde heb ik lief. Als je ergens voor bent…. dan ben je ook ergens tegen.

 13. @Joshua,

  Ah mooi dat je weet wat ik bedoel. Die site ken ik niet trouwens en ik krijg daar niets zinnigs te zien als ik het probeer. Is de site vervallen?
  Maar goed, als je weet dat wat de ‘nwo’ doet echt is, dan weet je dat satans koninkrijk op aarde ook echt is. Nou mijn vraag aan jou: mag ik de nwo haten? Of moet ik voor ze bidden dat ze Jezus leren kennen etc?
  Want die klootzakken zijn wel bezig met de vernietiging van de aarde en alle nietsvermoedende bewoners v.d. aarde. Daar heb ik dus alleen maar HAAT tegen en geen enkele liefde voor. Gek he…

  ps: ik heb ook geen enkele liefde voor de hondsdolle seriemoordenaar/verkrachter die net mijn halve familie heeft uitgemoord en nu de rest wil afmaken. Noem mij maar vreemd of onChristelijk of wat dan ook. Maar ik HAAAAAAAAAAAAATTTT dat soort figuren vanuit het diepste van mijn ziel en hart en verstand en kracht. Want ik heb mijn familie lief. En alle onschuldigen en weerlozen op de aarde heb ik lief. Als je ergens voor bent…. dan ben je ook ergens tegen.

 14. @Robin_Beek

  Je ‘gewoon proberen en verwachten’ houding vind ik wel interessant. Die filmpjes van die White zal ik eens gaan bekijken.
  Wel weet ik van Bijbelteksten waarin staat dat Jezus WEINIG kon doen omdat de mensen GEEN geloof hadden. Dus Jezus Himself kon of wilde geen grote wonderen doen omdat de mensen geen eerbied voor Hem hadden.

  “57 En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeĆ«erd.
  58 En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof.” Mat. 13

  4 Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ 5 Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. 6 Hij stond verbaasd over hun ongeloof” Marc 6.

  Hier staat dat Hij geen wonderen KON doen. Nu ja, wij zouden het toch zeker wel wonderen noemen als mensen genezen door handen oplegging.
  Misschien dat de echte wonderen volgens God niet het uitgroeien van benen is maar het totaal opnieuw laten groeien van benen. Of het opwekken van mensen uit de dood… zwaar kaliber wonderen dus. Hmm… interessant.

  Ook zie ik steeds dat mensen geloof moesten hebben wilden ze genezen worden.

  “35 Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. 36 Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. 37 Ze zeiden tegen hem: ‘Jezus uit Nazaret komt voorbij.’ 38 Daarop riep de blinde: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 39 Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 40 Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem: 41 ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’ 42 Jezus zei: ‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’ 43 Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God.” Lucas 18

  De blinde geloofde dat Jezus hem kon genezen.

  Dus die keren dat mensen niet genezen…. is dat dan omdat ze niet echt geloven vraag ik me af.

  En is het aan iedereen gegeven om te kunnen genezen vraag ik me ook af.

  “28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 29 Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? ” 1 Kor. 12

 15. Hey Nodoubt, bedankt voor je uitgebreide reactie šŸ™‚

  Begrijp goed dat ik een radicale christen ben en niks wil afdoen aan de Bijbel. Maar ik ben niet altijd zo geweest. Jij denk ik ook niet. Voordat we ons bekeerden, waren we evengoed gedoemd om verloren te gaan als ieder ander mens. Maar toch, toen wij nog zulke zondaars waren, hield God al van ons en is Jezus zelfs voor ons gestorven! Als wij in navolging van Hem willen leven, dienen wij dus ook van al die zondaars te houden en zelfs bereid zijn voor hen te sterven. Ik weet wel dat wij niemand kunnen redden door in hun plaats te sterven, maar ons hart moet bereid zijn om alles te geven voor die mensen waarvan Jezus zoveel hield dat hij alles gaf om ze te bevrijden. Dat moet ons uitgangspunt zijn. Natuurlijk bedoel ik niet dat wij God ongehoorzaam moeten zijn om mensen te redden, dat zou juist averechts werken. Het gaat hierom: elkaar liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad. Ook als je die liefde niet terugontvangt. Dat is niet een makkelijke, wereldse weg, dat kan alleen als je bereid bent aan jezelf te sterven.

  Over homofilie: op dat punt ben ik ervaringsdeskundige. Er is een tijd geweest dat ik lesbische gevoelens had. Ik heb ze niet in de praktijk gebracht, maar dat was alleen omdat ik te verlegen was en de verliefdheid niet wederzijds was. Maar dat telt niet volgens Jezus, want ‘alwie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd’.
  Ik was er daarvoor altijd van overtuigd dat ‘voelen’ niet slecht was, ‘doen’ wel. Maar toen ik het zelf voelde begon ik allerlei excuses te zoeken waarom het toch niet slecht zou zijn. De reden waarom ik zo hard naar die excuses zocht, was dat ik diep van binnen een stemmetje hoorde dat zei dat het wĆ©l slecht was. Dat ik die gevoelens niet hoorde te hebben. De wereld (mijn ongelovige ‘vrienden’) riep daar keihard tegenin dat ze het zo leuk voor me vonden en dat het juist goed was. Daar klampte ik me aanvast, omdat dat was wat ik graag wilde horen. Maar als ik alleen was en probeerde te bidden, kwam ik in geweldige tweestrijd. Ik kan namelijk niet echt liegen tegen God. Tegen mezelf wel, ik kon mezelf wijsmaken dat ik geloofde dat het goed was zo, maar tegen God kon ik dat niet zeggen. Ik heb gehuild en wanhopig gevraagd wat ik nou moest doen, maar er kwam een hele tijd geen antwoord. Want in mijn hart was ik niet bereid om dat gevoel, dat een deel van mijn identiteit was geworden, op te geven. Ik kon alle voors en tegens opzoeken, alles in de Bijbel op verschillende manieren interpreteren, maar het hielp allemal niks omdat de houding van mijn hart niet nederig en gehoorzaam was. Ik dacht dat ik er dan maar mee moest leren leven.
  Later, toen ik op internet filmpjes aan het kijken was, kwam ik een paar filmpjes tegen van Paul Washer. Over bekering (ik denk dat het de shocking youth message was, het was in elk geval een behoorlijke donderpreek). Toen besefte ik pas dat ik echt nĆ­ks was zonder God, dat ik hem mijn leven mĆ³est geven. Omdat ik anders verloren was, en omdat Hij daar gewoon recht op had. Ik heb mij toen bekeerd, ik heb Hem op mijn knieĆ«n om vergeving gesmeekt en gevraagd of Hij mijn leven wilde nemen. Dat heeft Hij ook gedaan. Hij heeft mijn oude leven genomen en mij er nieuw leven voor in de plaats gegeven. Vanaf toen heeft Hij mij steeds meer dingen laten zien die bij mijn oude leven horen, en die weggenomen. Ook de lesbische gevoelens. Ik ben daar nu gelukkig dus van bevrijd.
  Maar dat kwam niet door de mensen die zeiden dat het allemaal prima was, en ook niet door de mensen die zeiden dat het verschrikkelijk slecht was. Want wat er in de Bijbel stond, hoe waar het ook was en hoe vaak ik het ook al had gelezen, kon niet echt tot mij doordringen totdat mijn hartsgesteldheid veranderd was. Toen pas konden mij ogen worden geopend.
  Wat dus volgens mij belangrijk is bij dit onderwerp is, net zoals bij elke andere zonde, dat wij zondaars liefhebben zoals Jezus hun heeft liefgehad. We moeten ze vriendelijk en eerlijk de waarheid vertellen, op zo’n manier dat ze merken dat we het vreselijk vinden als ze verloren gaan. Dat we zouden willen sterven om het te voorkomen, maar dat Jezus dat ook echt heeft gedaan! Laat het hart van Jezus zien! Als we mensen zo bij Jezus kunnen brengen, als ze zich aan Hem geven, zal Hij ze door de Heilige Geest laten zien wat er allemaal nog veranderd moet worden. Dan is hun hart namelijk open, en kunnen ze die boodschap echt ontvangen. Zolang dat niet zo is, krijg je alleen keiharde, liefdeloze discussies.

  De kerk hoort dus geen vijandschap te zoeken. Ik heb daarbij ook getypt, dat er wel vijandschap komt, maar dat de kerk die niet speciaal op moet gaan zoeken.

  Volgens mij hoor je voor elke vijand te bidden, persoonlijk of niet, of zijn ogen geopend mogen worden voor de waarheid, zodat hij zich bekeert en opnieuw geboren wordt en God gaat dienen. (Lees 1 TimoteĆ¼s 2:1-4) Dat is beter voor die persoon, beter voor de wereld en God vind het fijn. Dat bedoel ik met bidden voor de vijanden van de kerk. Zolang het mensen zijn mogen en moeten we dit voor hen bidden, want eens waren wij zelf geen haar beter. De enige vijand waarvoor je om vernietiging moet bidden is de satan en zijn hele gevolg.
  Wat betreft mensen die zich niet bekeren: God weet zelf wel wat Hij met die mensen moet doen. We mogen natuurlijk wel bidden dat mensen minder slechte invloed krijgen, maar niet dat zij zelf vernietigd worden.

  Je citeert de psalmen. David bidt of zijn vijanden, de heidenen, verslagen mochten worden. Maar sinds Jezus is gestorven aan het kruis, is er een grote verandering opgetreden. Jezus is nu gestorven voor alle mensen, ook voor de heidenen. Daarmee bedoel ik niet dat iedereen automatisch gered wordt, maar dat elk mensenleven zo kostbaar is dat Jezus zijn leven ervoor over had.

  Jezus zei inderdaad “Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?”. Dat klopt. Maar Hij weet waar hij het over heeft. Hij wist toen al wie zich uiteindelijk aan Hem zou geven en wie niet. Er zijn later trouwens ook nog schriftgeleerden en farizeeĆ«n tot geloof in Jezus gekomen. Wij hebben niet te oordelen over iemand anders’ behoud, dat kan alleen God. Wil je beweren dat jij nooit iets verkeerds hebt gedaan terwijl je wist dat het verkeerd was? Zelfs niet in je oude leven?

  Zoals Joshua al zei, hebben wij niet meer te strijden tegen vlees en bloed. Maar wel tegen de machten van de satan. En ik denk dat het juist bij de New World Order gaat om een geestelijke strijd. Wij als christenen kunnen daar in een vleselijke strijd absoluut niet tegenop. Maar als wij voor die mensen bidden, en ze zich mede als gevolg daarvan bekeren tot God, is het hele gevaar weg. Ik wil niet beweren dat dat makkelijk is, maar ik geloof dat het de juiste manier is. Wij moeten gewoon eenvoudig ons leven wijden aan het dienen van de Heer in nederigheid en gehoorzaamheid, Hij zorgt er wel voor dat zijn Kerk, zijn Lichaam in leven blijft. De Bruidegom beschermt de Bruid, niet andersom.

 16. Zelf geloof ik dat het geheel buiten de zieke persoon omgaat. Het is idd voldoende als jij gelooft dat het gaat gebeuren en verwacht idd dat het gaat gebeuren. Wat ik persoonlijk altijd doe is ik spreek als het ware tegen de ziekte de genezing in. Klinkt een beetje vaag ik zal een voorbeeldje geven: Als er iemand het linker been korter heeft spreek ik gewoon tot dat been: Linkerbeen groei in de naam van jezus. En ik ben gewoon verbaasd als het niet gebeurt. Net als bij een schouder, Schouder word heel in de naam van jezus, of schouder genees en dat soort dingen. Het is net als een zwaard je moet er gewoon een beetje mee om leren gaan.

  Ik heb zelf het gewoon veel geoefend al was er een zieke in m’n buurt probeerde ik het gewoon uit. En de eerste keren zag ik helemaal niets gebeuren maar na een tijdje zag ik steeds meer mensen genezen. En dan ging ik ook steeds meer begrijpen waarom sommige mensen niet genazen.

  M’n advies voor jou is gewoon op mensen blijven uitproberen en je zult zeker dingen zien gebeuren. Wees niet ontmoedigt als iemand niet geneest maar verheug je gewoon op die keer dat iemand wel gaat genezen. Het is in iedergeval goed dat je het uitprobeert. iemand die mij erg geinspireert heeft is Todd white je kunt filmpjes van hem vinden op youtube =)

  God bless you

 17. Nodoubt. Toevallig heb ik mij al verdiept gehad in de NWO. Ik weet wat ze doen. Mijn voorganger heeft een lange tijd heel veel aan het licht gebracht door stormwaarschuwing.nl, misschien zegt die site je wat. Ik weet ook wel dat ze van die onder grondse kampen et cetera hebben. Ik vind dat even erg als jij.

 18. Zelf geloof ik dat het geheel buiten de zieke persoon omgaat. Het is idd voldoende als jij gelooft dat het gaat gebeuren en verwacht idd dat het gaat gebeuren. Wat ik persoonlijk altijd doe is ik spreek als het ware tegen de ziekte de genezing in. Klinkt een beetje vaag ik zal een voorbeeldje geven: Als er iemand het linker been korter heeft spreek ik gewoon tot dat been: Linkerbeen groei in de naam van jezus. En ik ben gewoon verbaasd als het niet gebeurt. Net als bij een schouder, Schouder word heel in de naam van jezus, of schouder genees en dat soort dingen. Het is net als een zwaard je moet er gewoon een beetje mee om leren gaan.

  Ik heb zelf het gewoon veel geoefend al was er een zieke in m’n buurt probeerde ik het gewoon uit. En de eerste keren zag ik helemaal niets gebeuren maar na een tijdje zag ik steeds meer mensen genezen. En dan ging ik ook steeds meer begrijpen waarom sommige mensen niet genazen.

  M’n advies voor jou is gewoon op mensen blijven uitproberen en je zult zeker dingen zien gebeuren. Wees niet ontmoedigt als iemand niet geneest maar verheug je gewoon op die keer dat iemand wel gaat genezen. Het is in iedergeval goed dat je het uitprobeert. iemand die mij erg geinspireert heeft is Todd white je kunt filmpjes van hem vinden op youtube =)

  God bless you

 19. Aha, grote wonderen begrijp ik, benen die uitgroeiten etc.

  Kun je misschien ook een keer bij mijn moeder willen langskomen? Zij heeft al haar leven lang last van een scheve rug.

  Overigens gaat ze al haar hele leven lang naar de kerk. Chr. geref. de kerk van mijn jeugdjaren. Genezingsdiensten etc. kennen ze daar niet hoor:)
  Maar ze zou heel blij worden met een paar gelijke benen en een rechte rug. Ik heb er wel voor gebeden maar tot nu toe nog geen genezing. Heeft het volgens jou ook met de verwachting bij ‘de persoon in kwestie’ zelf te maken? Moet men het echt verwachten van God? Of gaat het geheel buiten de ‘zieke persoon’ om? Is het voldoende als jij het verwacht en gelooft?

  Benieuwd naar je antwoord hierop. Nodoubt

 20. Ehm het is moeilijk te zeggen of ze nu nog steeds genezen zijn omdat ik ze na die beurs nooit meer heb gezien. Maar ik heb er 100% geloof voor dat ze nu nog steeds genezen zijn, als god ergens aan begint maakt hij het ook af.

  En 70% van de mensen had last van hun nek of onderrug. vaak heeft onderrug mee te maken dat de benen niet evenlang zijn dus we hebben een paar benen zien uitgroeien, een vrouw met een hormoonstoornis genezen schouders en benen. lijkt me sterk als dat been niet genezen blijft maar later weer krimpt =D
  Zoals ik al zei het gaat er niet helemaal om of ze genezen waren maar dat ze een ervaring krijgen met wie God is wat als bewijs dient dat God echt leeft. Vaak als we voor lichamelijke dingen gingen bidden voelde ze een warmte op die plek van pijn komen. Dan maakt het al niet veel meer uit of ze genezen ze hebben een ervaring met God gehad en dat is genoeg. Mensen die steeds angstige dromen hadden baden we voor en ze voelde een vrede over zich heen komen enz. enz.
  Ondanks dat ik super blij ben dat er zo veel mensen genazen ben ik nog meer blij over dat ze gewoon God mochten ervaren.
  In totaal zijn er ongeveer 15 mensen genezen in 2 dagen.

  Greetz Robin

 21. Hey Robin Beek,

  Waar genazen die mensen dan zoal van?

  Rugpijn? Hoofdpijn? Kanker? Zijn ze nu nog steeds genezen?

  Mvgr,
  Nodoubt

 22. @Joshua,

  “Een heel belangrijk ding. Vergeet nooit dat jou strijd niet tegen mensen is! ”

  Ja dat zeggen heel veel mensen heel vaak.

  Ik geloof dat het niet de volle waarheid is. Waarom niet? Ach een paar jaar studie naar ’the new world order’ helpt goed mee om satans koninkrijk te gaan zien. En te gaan haten.

  Verdiep je daar maar eens in. Dan ga je heeeeel anders over dit onderwerp denken. En dan vallen je opeens ’toevallig’ heel andere passages in de Bijbel op waar je eerst overheen las.

 23. Zelf heb ik nog niet heel veel te maken gehad met evangelisatie. ik heb alleen een maand geleden op de paranormale beurs gestaan om diensten aan te bieden. Wat ik daar zelf persoonlijk heb gedaan als ze kwamen vroeg ik of ze lichamelijke klachten hadden, vaak was dat zo omdat op een paranormale beurs de bezoekers vaak zwaar belast zijn. Dan baden we voor de mensen en 85% van de mensen genas. En als die persoon genas konden we heel makkelijk de liefde van jezus met ze delen en vertellen over het koningkrijk omdat ze al hadden ervaren dat God echt is. Als die persoon genas maakte het niet meer uit wat voor achtergrond hij had, omdat hij de waarheid al heeft kunnen ervaren. Dit is natuurlijk niet voor elke situatie toepasselijk. Maar het werkt erg goed, laat ze eerst het koningkrijk van God zien (hoeft niet persee genezing te zijn maar laten zien of horen hoe god door jou heen werkt) vertel ze daarna over het koningkrijk =)

  Bless you all.

 24. Het moet met de dood bestraft worden zeg je. Wie gaat daar over dan?

 25. Nodoubt. Radicaal zijn is goed!
  De gemeente van Jezus moet veel radicaler zijn dan het nu is!(algemeen dan). Maar ik ben het meer met Hannah eens.

  ‘Ga maar eens prediken als kerkgemeente dat homofilie in de Bijbel verboden is en met de dood bestraft moet worden.’

  Wat?? als jij zou spreken, zou je dan over homofilie spreken? Dat is lang niet zo belangrijk, je moet gewoon duidelijk zijn dat het een zonde is en dat die mensen er bevrijd van kunnen worden. Het zijn demonen die het doen, het komt voort uit een diep gewortelde afwijzing. Maar dat bedoelde je misschien anders. Maar toch zeg ik het even.

  Een heel belangrijk ding. Vergeet nooit dat jou strijd niet tegen mensen is!
  Efeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

  De meeste sprekers gebruiken deze tekst om aan te tonen dat er boze geesten zijn. Of geestelijke strijd. Maar het betekend dat we alleen maar daar de strijd tegen hebben en niet tegen iets anders of iemand anders.

  Vergeet ook dit niet, de zondaren (goddelozen) zijn al onder het oordeel. Ze brengen zich zelf onder het oordeel van God en al helemaal als ze aan de gezalfden van God komt. God zegt raakt mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten geen kwaad. Ook staat er in de bijbel het is verschrikkelijk om in de handen vallen van de levende God.

  Jij hoef hun dus geen oordeel te geven, ook ben ik een voorstander om voor ze te bidden, je zal zien dat het jou veranderd. Jouw houding veranderd dan, en er zijn geen obstakels tussen jou en God. De glorie van God kan veel beter stromen dan en de zegen van God. Ik denk echt dat het goede vruchten voort zal brengen. Ook al loopt er iemand op je af en die vervloekt jou midden op straat. Dan zeg je gewoon dank U Jezus ik weet dat geen van deze woorden tot mij zal naderen. Als je bid voor die man, dan zal je zien dat je er heel anders mee om gaat.

  BTW: ik denk niet dat Hannah, dat bedoelde.
  Groeten.

 26. Hey Hannah, een paar puntjes waar ik het niet helemaal eens ben met je.

  “Maar de Kerk (daarmee bedoel ik het levende Lichaam van Christus) hoort geen vijandschap te zoeken.”

  Als de kerk kerk is… dan komt die vijandschap vanzelf. Die hoef je niet te zoeken die komt van alle kanten op je af. Ga maar eens prediken als kerkgemeente dat homofilie in de Bijbel verboden is en met de dood bestraft moet worden. Reken er maar op je aan alle kanten op vervolging kan rekenen. De meeste vervolging zal overigens komen van mensen die ook zeggen dat ze Christen zijn.
  Zomaar een voorbeeld… maar wel een erg belangrijk en relevant onderwerp. Als de EO al atheistische spottende homofilie presentatoren/programmamakers gebruikt… als andere mensen v.d EO al in homo bladen staan… als andere mensen v.d. EO al laten horen dat ze ook een eo bootje met de ‘gay parade of hoe het ook heet’ willen laten meevaren….

  Is dat dan de ware Jezus laten zien? Tot hoever wil men God/Jezus omlaag halen in het slijk eigenlijk? Waar is de eerbied en het ontzag? Wie vreest er God nog? Want God straft dit soort zaken altijd keihard af verteld de Bijbel ons.

  Ik schaam me voor dat soort praktijken v.d. EO als Christen. Ze misleiden zichzelf terwijl ze andere mensen misleiden omdat ze geen liefde voor de waarheid hebben ontvangen. En de wereld vervolgt ze niet kan je constateren. Tenzij je af en toe een kritische geluid met negatieve bijklank ook vervolging wilt noemen. De wereld wordt in Christus gebracht en niet Christus in de wereld.

  ” De Kerk hoort te bidden voor degenen die haar haten en degenen die haar vervloeken te zegenen.”

  Niet helemaal waar. Je persoonlijke vijanden, daar bid je op een positieve wijze voor. Maar de vijanden van God en Zijn volk, dus de mensen die bewust tegen God en Zijn volk oorlog voeren, daar bid je op een geheel andere wijze voor. Lees o.a. maar eens wat van de Psalmen daarover.
  Bovendien is het geestelijke verdorvenheid op hoge plaatsen. Corrupte leiders in kerk en politiek. Hoe meer macht ze hebben hoe corrupter ze zijn. Daar geld ook dezelfde boodschap voor als anderen: bekeer je of verga. En denk niet ongestraft al Gods wetten te overtreden en het Christendom verder te kunnen uithollen zonder dat God je hiervoor verantwoordelijk zal houden. Tegen dat soort goddeloze leiders moet de kerk bidden. Tegen, niet voor. Als ze zich niet willen bekeren en Gods wil gaan doen moeten ze verdwijnen van hun posten. De kerk hoort zo te bidden:

  ” 4 Ik bid voor hen,
  maar mijn liefde roept vijandschap op,
  5 ze vergelden goed met kwaad,
  woorden van haat zijn de dank voor mijn liefde:

  6 ‘Wijs een gewetenloos man aan
  die hem aanklaagt bij de rechter.
  7 Dat hij schuldig wordt bevonden
  en dat zijn gebed God niet bereikt.

  8 Dat zijn dagen geteld zijn,
  een ander zijn ambt overneemt,
  9 dat hij zijn kinderen vaderloos,
  zijn vrouw als weduwe achterlaat. ” Ps 109

  Is dit onrechtvaardig? Mag dit nooit? Is dit niet de Heilige Geest?

  En heb je Jezus al bekering en vergeving horen aanbieden aan de duivelskinderen? Het adderengebroed? Nee, integendeel zelfs, Hij zei: “32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? ” Mat.23

  Dus geen vergeving voor de slangen die bewust weten welk kwaad zij doen.
  Is er een groter kwaad dan BEWUST mensen proberen te misleiden met als gevolg een eeuwige doodstraf voor die mensen?
  Jezus bad alleen voor vergeving voor diegenen die het niet wisten. Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Maar sommigen weten duivels goed wat ze doen.

  En dan horen wij allemaal (als je een Bijbelgetrouw Christen bent) te zeggen wat een man naar Gods hart zei toen hij vervuld was met de geest van Christus:

  “O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht
  – gij, mannen des bloeds, wijkt van mij –
  die arglistig tegen U spreken
  en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders.
  Zou ik niet haten, HERE, wie U haten,
  niet verafschuwen wie tegen U opstaan?
  Ik haat hen met een volkomen haat,
  tot vijanden zijn zij mij. ” (ps 139:19-22)

  Een tekst zoals er vele te vinden zijn in de Bijbel. Maar alleen de ‘feel good dominees’ waar de wereld vol van is kunnen die teksten zondags nooit vinden.

  “Paulus zegt ook nog dat hij voor de Joden een Jood en voor de Grieken een Griek is geworden. Dat betekent inleven in de wereld van de ander, om diegene zo naar Jezus te leiden.”

  Ook dit heeft grenzen. Denk je dat Paulus een homofiel zou zijn geworden voor de sodomieten? Of denk je dat Jezus een farizeeer is geworden voor de farizeeers?
  Dit gaat om het verschil tussen de mensen die de wet nog hielden (de besnijdenis) en de Israelieten in de Griekse verstrooing die verheidenst waren. Dus los van al de gebruiken en feestdagen etc uit de wet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *