Ben jij wereldvreemd?!

Ik heb hier de laatste paar weken over nagedacht. Volgens het Vandale betekent wereldvreemd; niet bekend, thuis in de wereld. Als christenen moeten we oppassen dat we niet wereldvreemd worden. Veel christenen hebben alleen nog maar christelijke vrienden, en praten alleen nog maar over het geloof. Beter gezegd veel christenen kunnen geen goed gesprek voeren zonder het geloof daarin te betrekken. 

Ik heb de laatste tijd geprobeerd om met andere goede gesprekken te voeren zonder dat deze gesprekken gingen over het geloof. We kunnen wel iedere avond bidden voor onze christelijke vrienden( super als je dit doet, moet je ook zeker niet mee stoppen) maar is het niet veel efficiënter als we meer omgaan met ongelovigen. En daar juist meer voor gaan bidden. En daar door onze houding heen een licht voor kunnen zijn?
Deze ongelovige (vrienden) hebben jou gebed veel harder nodig dan je christelijke vrienden, denk ik. Ik geloof dat het goed is als we ook eens gewoon een keertje een goed gesprek moeten voeren met “vrienden” zonder daarin het over het geloof te moeten betrekken. Natuurlijk is het goed om je normen en waarden door te laten schemeren. Je kunt alleen al door je houding laten zien dat je christen bent. Het punt is dat we niet door ons grote christelijke vriendennetwerk met onze benen van de grond komen te staan. We moeten juist ook contact houden met ongelovigen, en voor hen bidden.

Het zou zonde zijn als onchristelijke vrienden al direct de gedachten zouden hebben dat we weer ons bekeerverhaaltje willen opdringen wanneer wij een “goed” gesprek met ze aanknopen.

Stel dat je vrienden ook gewoon een keer graag willen praten over sport, uitgaan, relaties of seksualiteit dan kun je denken; “Ik wil ze zo graag vertellen over Gods liefde” Maar je kunt ook waarde hechten aan de belangen van de ander.
En met deze bijbeltekst wil ik mijn post dan ook afsluiten:

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander Filippenzen 2: 3-4

Nog een fijn weekend, Ga met God,

Groeten Rob

Reacties

  1. ‘Wereldvreemd’.

    Tsja, zit op diverse christelijke fora en heb ook nog m’n eigen fora, die evenwel geen christelijke grondslag hebben, doch wel aan uiteenlopende hoofdonderwerpen zijn gerelateerd.
    Op de christelijke fora ziet men mij als zijnde ‘wereldvreemd’ daar ik mezelf geen christen noem en denk dat zeker niet te zijn. Daarbij blijk ik een ‘vreemde eend’ in de bijt, daar mijn overtuigingen op intermenselijk vlak zover afwijken dan de meeste andere leden, terwijl ik wel respect tracht op te brengen voor hen die zich christen noemen.
    Daarbij, ook niet geheel onbelangrijk, is mijn beroep tegenstrijdig aan wat in de bijbel te vinden is aangaande goed en kwaad. De leden op de christelijke fora betichten mij in deze van ‘kwaad’, terwijl ik dat heel anders zie. In zoverre kan je wel zeggen dat ik ‘wereldvreemd’ ben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *