Zie Jezus…

Het is deze week stille week, de week voor Pasen. Afgelopen zondag herdachten we de intocht van Jezus in Jeruzalem. De intocht waarin Jezus als koning werd binnengehaald. Nog geen week later wordt Jezus ter dood veroordeeld en loopt Hij de weg naar het kruis. Deze lijdensweg, die onder andere beschreven wordt in een opwekkingsnummer, is het onderwerp van mijn blog deze week.

Eerst de eerste twee coupletten uit dat lied*:
“Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon”

“Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de koning der Joden word Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!’”

Ik vindt dat dit lied ons een ‘mooi’ beeld geeft van wat daar toen, tweeduizend jaar geleden, heeft afgespeeld. Jezus werd eerst juichend binnengehaald, als de redder van de joden, maar binnen een week slaat de publieke opinie om… Hij wordt hij ter dood veroordeeld en daarna gegeseld. Nadat hij gegeseld is, wordt er een kroon van dorentakken op zijn hoofd gedrukt en moet Hij, met zijn eigen kruis op zijn rug, lopend naar de plaats waar Hij uiteindelijk gekruisigd is.

De tijd na dat hij gevangen genomen was moeten, denk ik, de zwaarste momenten voor Jezus zijn geweest. De meeste volgelingen en discipelen hadden hem verlaten en Hij ging een weg waarin Hij uitgescholden en bespuugd werd. Niet te beschrijven of voor te stellen hoe dit is geweest. Ik denk wel eens dat we dit vergeten en het lijden en sterven van Jezus te veel romantiseren. Jezus is door een diep dal gegaan om ons te verlossen.

Nadat Hij gekruisigd was en de liefde nog steeds in Zijn ogen staat, roept Jezus, kort voordat Hij stief,: “het is volbracht”. Deze woorden geven al aan dat het voor Jezus klaar was. Jezus ging naar het dodenrijk om na drie dagen en nachten weer op te staan uit de dood.

Jezus zei: het is volbracht. Een van Zijn taken was om ons te verlossen van onze zonde, verdriet en pijn. Hij moest de weg gaan ons onze zonde weg te wassen en kunnen we nu elke verdriet of pijn met Hem ruilen. Jezus wil nu, nu hij aan de rechterhand van God zit, alles met ons ruilen. Wij mogen hem vergeving vragen en daarmee onze zonde aan hem geven, Hij zal genade terug geven. Dit is ook zo met alles in ons leven, wij mogen onze lasten geven en Hij zal een lichte last terug geven. Dit alles doordat Hij stierf aan het kruis!

Dit is ook wat we aanstaande vrijdag gedenken, ik vraag je om je te realiseren wat Jezus voor ons deed.

Gods zegen!

Adriaan

*©1998 Celmar Music: Opwekking 614, Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem.

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *