Doe er je voordeel mee!

Vandaag 3 bemoedigende woorden voor jullie.. Geniet ervan!

26 december 2012:“Rijs op met hernieuwde hoop en in het geloof dat bij Mij niets onmogelijk is”, zegt de HERE. “Geef je zorgen, je angsten, je pijn en je verdriet aan Mij. Ik kan niets doen met dingen die jij niet aan Mij gegeven hebt. Vertrouw op Mij als het gaat om kracht waar je zwak geweest bent en om vrede waar verwarring en beroering heersten. Wees niet bevreesd; Ik ben met je om je door elk dilemma heen te leiden en te maken dat jij sterk zult zijn.”

“De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. (Jesaja 61:1-3, HSV)

25 december 2012:
“Blijf kalm en ga binnen in de vrede die alle verstand te boven gaat. Houd je gedachten en emoties onder controle en laat Mijn tegenwoordigheid doordringen. Laat de geur van Mijn Geest jouw atmosfeer verzadigen”, zegt de HERE. “Laat niets jouw geestelijke kalmte verstoren.”

“…en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”
(Filippenzen 4:7, HSV)

24 december 2012:
“Werp je zorgen op Mij en bevestig jezelf opnieuw in het geloof. Je bent echt niet weggelopen van wat je weet en waar je in gelooft. Jouw fundament is nog altijd solide. Laat de vijand je niet iets anders wijsmaken. Je bent getroffen door een spervuur van kwesties die afgehandeld dienden te worden, zaken die het heldere zicht op Mijn tegenwoordigheid en Mijn plannen en doelen voor jou vertroebeld hadden. Het is nu zaak dat je scheiding maakt tussen de afleidingen en de geestelijke realiteit en naar Mij toe komt”, zegt de HERE.

“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4:16, HSV)

Doe er je voordeel mee en laat je stevig opbouwen allen.

Goed weekend alvast! Rob

Like deze blog!


Reacties

  1. Hey Rob,
    Mooie woorden! Waar komen deze vandaan?

    Grtz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Big But Lovers

Seems we have all kinds of excuses not to do the things we ought to be doing.  Simple truth of the matter...

A Man’s Promise

Alweer bijna 6 jaar bestaat Gebedsbroeders en al die tijd zijn de posts geschreven door mannen. Vandaag wil ik een goddelijke bemoediging...

Waar zijn de helden?

We zijn aardig, vriendelijk, betrouwbaar, gul en vergevingsgezind… Tenminste, dat zouden we wel moeten zijn volgens de bijbel… Echter, menig christen lukt...