Tag: leven van uit Gods woord

Gods woord kennen

Deze week gaat mij blog weer over een gedeelte uit het Bijbelboek Spreuken. Afgelopen week las ik het volgende: “De rechtvaardigen staan onwrikbaar geworteld” (Spreuken 12 vers 3b). Dit is [...]
Read more