Tag: kruis

God maakt de verlossing af

Vorige week schreef ik over de verlossing van Jezus. Jezus stierf als offerlam aan het kruis en verloste je hiermee van je zonden, ziekten, pijn, verdrukking en afwijzing. Nadat Jezus [...]
Read more

The Gospel In Five Minutes

In de afgelopen week hebben we pasen gevierd. Ik kan je in deze blog het evangelie vertellen en je zult er wellicht enkele minuten over doen om de overdenking te [...]
Read more

Kracht van het kruis stopt niet!

Afgelopen weekend hebben we het sterven van Jezus herdacht en de opstanding van Jezus gevierd. In de weken daarvoor stond ik tijdens mij blogs stil bij de kracht van het [...]
Read more

De wet is als een grote spiegelruit

Stel dat ik de mogelijkheid had om met een pistool een kogel te schieten door een raam, de gevolgen waren dan een klein gaatje geweest waarschijnlijk. Maar stel je voor [...]
Read more

Door Zijn striemen bent u genezen

Deze week werd ik me weer bewust van de betekenis van Gods genade. In 1 Petrus 2 vers 24 staat: ‘Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op [...]
Read more

Jezus is gestorven voor al onze kwalen

Jarenlang kampte ik met een dubbel plaatje van God. Ik wil jullie een voorbeeld geven. Enerzijds geloofde ik dat God liefde was, en anderzijds geloofde ik dat het Gods wil [...]
Read more

Nu leef ik niet meer voor de wet

De geest van religie heeft vooral een hekel aan het kruis van Christus. Deze geest probeert dan ook te voorkomen dat mensen vanuit de realiteit van het kruis leven. Oftewel [...]
Read more

Alles overgeven aan God (1)

Ik vond het altijd vrij simpel. In mijn gebed bracht ik alles bij God, zelfs mijn zwartste bladzijden. Alles deelde ik met Hem. Alles in zijn hand leggen, lukte mij [...]
Read more