Tag: kerken

De verschillen versus de overeenkomsten

Anglicanisme, Baptisme, Calvinisme, Doopsgezinden, Evangelischen, Gereformeerden, Genootschap der Vrienden, (Quakers) Lutheranisme, Methodisme, Pinksterbeweging, Vergadering van gelovigen, Vrijzinnig protestantisme, Zevendedagsadventisten etc. Dit is nog maar een lijstje van alle stromingen in [...]
Read more

Samen sta je sterk!

Hebreeën 10 : 24-25 (NBV)“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals [...]
Read more