Tag: interesses

Keuzes maken

Keuzes maken

Het nieuwe leven5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij -, 6 want om deze dingen treft [...]
Read more