Tag: gods

Liefde en eenheid

1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Gods liefde heet agape liefde. [...]
Read more