Tag: autoriteit

Bidden naar Gods wil

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Efeziërs 1:3 Hij heeft ons [...]
Read more

Verwachting

Ik ben Maarten, ik woon en werk in Leiden. Ben nog niet getrouwd, maar heb een relatie met Geredine. Ik kwam in aanraking met gebedsbroeders.nl via de site van YWAM [...]
Read more