Stelling week 32-34

De vraag van week 32/34 luidt:

Hoe denk jij over seks voor het huwelijk?

Als je wilt reageren op deze vraag dan kan je dit door hier een berichtje achter te laten.

Fijne zondag nog!

Rob, namens het gebedsbroedersteam

Reacties

 1. Beste mensen,

  In het boek Genesis staat, dat een man zijn ouders zal verlaten, zijn vrouw zal aanhangen, en ze zullen een vlees worden.

  In jullie discussie proef ik alleen maar het lichamelijke aspect van een vlees worden.
  Toch vind ik dat heel beperkt, omdat de sexuele relatie van man en vrouw ook een psychische en geestelijke band in houdt waarin man en vrouw beidde door de intimiteit die ze aangaan hub eigen plaats hebben waardoor ze beidde zich geborgen voelen om zich helemaal te geven aan elkaar. (aanhangen)

  Het huwelijk biedt in Bijbelse en wettelijke zin bescherming aan de vrouw en haar kinderen om te zorgen dat ze niet zomaar op straat gezet konden worden.
  Verder was het doel van verloving etc. dat men geestelijk naar elkaar toe groeide zodat mensen in het kennen van elkaar een zekere volwassenheid kregen waardoor ze er aan toe waren als ze trouwde, om de intimiteit die bij een huwelijk hoort, op een volwassen manier te kunnen dragen. (aanhangen om een vlees te worden)

  Mensen moeten in alle volwassenheid daarin beslissen of zij de eerste jaren voorbehoedsmiddelen gebruiken of niet.
  Kinderen zijn een zegen van de Heer zegt de Bijbel, en wie het leed van kinderloosheid van dichtbij meemaakt zal dat beamen, de moeder als legitime fokmerrie binnen het huwelijk is in mijn ogen een gruwel des Heren.
  Daarom geloof ik in volwassen beslissingen hierover.

  Ik wil even iets zeggen over Onan; hij was niet getrouwd met zijn schoonzuster, hij had een zwagerhuwelijk met haar omdat zijn broer kinderloos was gestorven.
  God strafte hem niet omdat hij voor het zingen de kerk uitging, God strafte hem omdat hij de naam van zijn broer wilde laten uitsterven in Israel.

  Groetjes en Gods zegen toegewenst,
  Kees

 2. Buiten dat de Bijbel er naar mijn idee duidelijk over is, vind ik het gewoon stijlvol en eerbaar om te wachten tot het huwelijk. Het heeft ook iets romantisch!

 3. Esther, kun je mij de teksten geven uit de bijbel en jouw interpretatie hiervan. Alles m.b.t. deze stelling.

  Alvast bedankt.

 4. Beste Joachim, het is inderdaad een gevecht omdat je vrijwel alleen staat. Mijn ouders stonden in een cultuur waarin het vanzelfsprekend was pas met sex te beginnen na de Grote (Trouw)Dag. Omdat de cultuur het voorschreef was het ook minder lastig. Ikzelf stam uit 1948. Toen ik 20er was, was het de tijd van de communes. Ik bewonder je moed om tegen de stroom van anti-moraal op dit gebied in Gods wil te doen. Houd vol. Alles wat je om en voor God doet zal beloond worden. Laat het maar moeilijk zijn, bid, vraag samen om kracht en zwicht niet. Als je deze cultuur als leidraad neemt verdwaal je onherroepelijk en moet de Heer je gaan zoeken. Je hebt gelijk. God zegene je en je aanstaande.

 5. Beste allemaal,

  Seks voor het huwelijk kan best moeilijk zijn.
  Vroeger toen ik nog geen vriendin had, dacht ik altijd, Wat een onzin dat het moeilijk is, je kan toch wel ‘gewoon wachten”?
  Nu ik een vriendin heb blijkt dit veel lastiger te zijn.
  Je hebt een bepaald verlangen om intiem met elkaar te zijn.

  De bijbel is denk ik heel duidelijk over dit punt.
  Je verlaat je ouders en trouwt met één persoon waar je de rest van je leven mee zult delen.
  Seks is dus voor één partner, en niet voor 2,3 enz zoals tegenwoordig veel gebeurd.
  Samen met mijn vriendin willen wij wachten totdat wij getrouwd zijn, hoe moeilijk het soms ook is.

  Denk bij jezelf na hoe je het zou vinden als je vriendin al met 5 anderen het bed heeft gedeeld.
  Ik zou het in ieder geval geen fijne gedachte vinden!

  Groetjes,

  Joachim

 6. Kijk Thijs, ik zal proberen uit te leggen wat mijn bezwaren zijn tegen seks als doel op zichzelf binnen een huwelijk. Ik ken namelijk diverse echtparen die op het randje van echtscheiding hebben gezeten danwel zitten waar een seksueel probleem binnen dit huwelijk heerst. onafhankelijk van deze echtparen zijn er overeenkomsten te ontdekken: één van beide partners vindt dat hij / zij recht heeft op seks met de echtgenoot omdat ze getrouwd zijn waarbij er geen rekening gehouden wordt met de beleving van de partner. Eigenlijk beschrijf ik het fenomeen van verkrachtingen binnen een huwelijk. er is nog niet veel onderzoek naar gedaan, maar dit komt voor bij de families waar je het juist het minst van verwacht. Snap je wat ik bedoel: het recht hebben om seks met je partner te hebben; seks hebben vanuit een egoïstisch vertrekpunt. En dat terwijl de beleving van de seksualiteit toch een uitdaging mag zijn en de ultieme zelfgave van jou aan je partner.

  Aan jou nu dus om uit te leggen wat er orthodox en conservatief aan mijn opvattingen is.

  Voor de rest spreek ik wel eens met of lees artikelen van voormalige voorvechters van de vrije seks ideologie. Ook onder deze mensen is een patroon te ontdekken. Vaak komt op latere leeftijd er achter dat men door het vooorstaan van deze anarchistische ideologie vooral alleen maar aan zichzelf gedacht heeft. Nooit getrouwd, geen kinderen gekregen, of wel kinderen gekregen, maar deze amper kennen wegens allerlei rechtelijke bepalingen. Vaak is men in het hart ongelukkig en eenzaam geworden: men heeft zo ongeveer bereikt wat men wilde bereiken, maar kan het met niemand delen. De enorme hoeveelheid eenpersoonshuishoudens die heden ten dage gemeengoed zijn, zijn hier mede het gevolg van. Dit kan niet anders dan de bevolkingsgroei stroppen, een fenomeen dat buiten de Randstad in toenemende mate zichtbaar wordt. Er zijn woonkernen die aan het ontvolken zijn, er is zelfs sprake dat binnen 10 jaar een gemeentelijke herindeling van ons land noodzakelijk is om als gemeente bestaansrecht te blijven houden. Dan vraag ik mij af waar het CBS haar cijfers die jij noemt op basseert. Van het zelfde CBS heb ik namelijk cijfers gezien dat we rond 2020 op zo’n 19mln inwoners zitten en rond 2050 < 15mln waarbij het percentage oorspronkelijke ingezetenen nu al dalende is. Dat dus allemaal naar aanleiding van het anarchistische "alles-moet-kunnen" principe en specifiek met de casus het persoonlijk hebben van seks als doel op zichzelf....

 7. Wat bedoel je met je laatste alinea; dat we eerder last zullen krijgen van onderbevolking. In 2050 zal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Nederlandse bevolkingsomvang tussen de 15 en de ruim 20 miljoen liggen. Geen reden voor paniek betreffende onderbevolking dus.

  Je opvattingen omtrent seksualiteit vind ik echter nogal orthodox en conservatief. Overigens vind ik het knap als je het op deze manier kan en wil beleven. Not my cup of thea, though.

  Ik zie, na jouw teksten te hebben gelezen, nog niet in waarom jij ageert tegen seks als doel. Kun je me uitleggen wat er volgens jou mis is met seks als doel an sich binnen een huwelijk, oid.

  Puur een vraag uit interesse trouwens.

 8. Nee, beste Thijs, ieder seksueel verkeer moet in beginsel niet per sé leiden tot een zwangerschap. De periodieke onthouden is een zeer aan te bevelen wijze van gezinsplanning. En daarmee hebben we de angel te pakken: gezinsplanning is per definitie niet gelijk aan anticonceptie.

  Anticonceptie is, wat de naam al doet vermoeden, een kunstmatig ingrijpen gericht tegen de bevruchting van de eicel danwel gericht tegen het in de baarmoeder innestelen van een bevruchte eicel. Anticonceptie laat de seks een doel opzich worden – en daarmee een afgod – en degradeert de seksualiteit tot een koopbaar consumptieartikel.

  Een natuurlijke gezinsplanning daar en tegen sluit een eventuele conceptie niet uit, maar de reduceert de waarschijnlijkheid van de conceptie. Daarmee is de seks dus geen doel op zichzelf, maar een buitengewoon prachtig middel om het huwelijk te beleven. Want een huwelijk is niet alleen een zorg voor een gezin: het is evengoed het beleven van de meest fundamentele intimiteit tussen man en vrouw in analogie met de intimiteit tussen Jezus Christus als bruidegom van zijn Kerk en deze Kerk als bruid.

  Actieve kunstmatige anticonceptie laat seksueel verkeer tussen echtelieden evengoed seks-buiten-het-huwelijk zijn als seksueel verkeer dat plaatsvindt voor het geldig gesloten huwelijk. Anticonceptie lost het overbevolkingsprobleem niet op, sterker nog, het zal op den duur voor een onderbevolkingsprobleem zorgen. Een probleem dat we, gezien de demografische samenstelling en ontwikkeling van onze bevolking, in Nederland zich steeds duidelijker zien voordoen.

 9. @Getuige

  Volgens jou moet seks in beginsel leiden tot een zwangerschap. Periodieke onthouding als vorm van onthouding wordt door hogerhand goedgekeurd – en als je in je opzet slaagt heb je geluk – maar het gebruik van andere anticonceptie, een mijns inziens bijzonder mooie uitvinding van ‘de mens’, is dan weer fout?

  Dus door een makkelijk te gebruiken handigheidje (anticonceptie) is er opeens sprake van een te grote mate van zelfbeschikking bij de mens. Daarmee laten we god teveel buiten beschouwing?

  Ik denk dat je niet op alle slakken zout moet leggen. Niet elke tekst verbiedt iets. Sommige dingen in het leven die door de mens ‘ontworpen’ zijn, zijn natuurlijk niet per definitie verkeerd.

  En dan zitten we ook nog eens met overbevolking ;)…

 10. Persoonlijk heb ik moeite met het seks-voor-het-huwelijk principe. Deze zegswijze suggereert impliciet het bestaan van seks-na-het-huwelijk. Wordt na een huwelijk iedere seksuele betrekking dan wel zo maar toegestaan? En wat bedoelen we dan met “voor het huwelijk” en “na het huwelijk”? Wat is überhaupt de afbakening van het huwelijk?

  De stelwijze van deze stelling is wat mij betreft verkeerd, het roept immers meer vragen op dan dat het antwoorden geeft.

  Laten we dan eens naar twee duidelijke verwijzingen kijken over de goddelijke instelling van het huwelijk: het tweede scheppingsverhaal in Genesis 2, 18 – 24 en de teruggave van de betekenis van het huwelijk in oorspronkelijke vorm door Jezus zelf: Matheüs 19, 1 – 12. Na deze twee teksten overwogen te hebben, kan niet anders geconcludeerd worden dat de seksuele beleving bedoeld is voor binnen de kaders van een huwelijk. Wat de uitspattingen van seksualiteit zijn buiten de kaders van een huwelijk, hoef ik niet te noemen: die zien we rondom in de wereld overal plaatsvinden. Maar let wel: ook binnen een huwelijk kan de seksualiteit buiten de huwelijkskaders vallen. Wat bijvoorbeeld als er sprake is van verkrachtingen van echtgenotes door echtgenoten (en vice versa)? of wat als er sprake is van seksueel verkeer dat willens en wetens de voortplanting uitsliuit? Is in zulk geval de mens één vlees of blijft het twee vlezen?

  Want laten we niet vergeten dat met het geslachtsverkeer in de vrouw 3 entiteiten betrokken zijn:

  1) de man die in het lichaam van de vrouw komt
  2) God indien Hij een nieuw leven zegent door de vrucht te begiftigen met een ziel
  3) de vrucht in de schoot die een eigen ziel heeft en hierdoor een eigen wezentje is.

  Dit alles staat overigens in een logisch verband met elkaar: een vrouw zal hoogstwaarschijnlijk niet zwanger raken door geslachtsgemeenschap in haar onvruchtbare periode. Maar wat als de mens met mechanische middelen de logische natuurlijke orde verstoort, kan dat dan zonder meer wel? Genesis 38, 6 – 10 volgend, twijfel ik daar hard aan. Onan had immers binnen de geldige kaders van het huwelijk een seksuele betrekking met zijn echtgenote die toch niet aanvaardbaar is binnen dat huwelijk en daardoor er buiten is komen te vallen. Dit moet hij met de dood bekopen doordat hij de werking van Jahweh buiten heeft gesloten…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *